معاون دبیرکل سازمان اکو: کاهش تولید کشاورزی تأثیر مستقیم بحران های طبیعی است

به گزارش باغ من معاون دبیرکل سازمان اکو اظهار داشت: کشاورزی که شدیدا متکی به آب و هوا، اقلیم، زمین، و آب برای شکوفایی است، مشخصا در مقابل بحران های طبیعی صدمه پذیر است.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، سید یحیی اخلاقی، معاون دبیرکل سازمان اکو، در سومین نشست روسای سازمان های هواشناسی کشورهای اکو که الان در تهران برگزار می گردد اظهار داشت: کشاورزی که شدیدا متکی به آب و هوا، اقلیم، زمین، و آب برای شکوفایی است، مشخصا در مقابل بحران های طبیعی صدمه پذیر است. یکی از مستقیم ترین راه هایی که بحران های طبیعی بر کشاورزی اثر می گذارند کاهش تولید است که منجر به خسارت کشاورزان، تأثیر بر رشد کشاورزی و معیشت روستاییان می شود. اخلاقی اضافه کرد: افزایش رخداد شرایط خاص جوی روز به روز آثار منفی فزاینده ای بر کشاورزی دارد که تا همینجا هم از آستانه های بحران گذشته است. بحران ها حالا آثاری فراتر از تاثیرات کوتاه مدت دارند. بخش کشاورزی حالا از نتایج طولانی مدت و چند جانبه همچون از دست رفتن محصول و دام، شیوع بیماری، خرابی زیرساخت های روستایی و سیستم ها آبیاری رنج می برد. وی افزود: خشکسالی می تواند تاثیرات ویرانگری روی جوامع و محیط آنها بگذارد. همینطور هجوم آفات و حشرات و بیماری های گیاهی را به دنبال دارد که خود منجر به صدمه گیاهان و گونه های جانوری، زیستگاه های حیات وحش، کیفیت آب و هوا، فرسایش خاک، از دست رفتن تنوع زیستی و صدمه های زیست محیطی خواهد شد. معاون دبیرکل سازمان اکو تصریح کرد: در خط مقدم، کاهش درآمد کشاورزان تاثیری زنجیره ای به دنبال دارد که طی آن معیشت فرآوری کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان و دیگر تامین کنندگانی که به کشاورزان کالاهایی عرضه می دهند هم صدمه می بیند. افزایش بیکاری، افزایش مخاطره سرمایه گذاری برای نهادهای مالی و از دست رفتن سرمایه از دیگر نتایج خشکسالی خواهد بود. اخلاقی افزود: تاثیرات منفی خشکسالی منجر به مهاجرت انسان ها برای دستیابی به آب و غذای کافی در خانه های تازه خواهد شد. افزایش فشار بر منابع آبی در کشورهای منطقه اکو بر این تنش ها می افزاید. نرخ رشد جمعیت و توسعه سریع اقتصادی شدیدا تقاضای آب را بالا برده است. اغلب کشورهای عضو اکو الان هم از کمبود آب مزمن رنج می برند. وی خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی با مخاطرات زیادی در منطقه اکو رو به روست همچون ناپایداری اقلیم و بازار، آفات و بیماری ها، و رویدادهای جوی. بحران های طبیعی میلیاردها دلار به تولید کشاورزی خسارت زده اند. بحران ها مردمان بیشتری را به شرایط فقر و ناامنی غذایی و بی خانمانی رانده اند. آثار تغییر اقلیم هم این تهدیدها و چالش ها را تشدید می کند. بدین سان مدیریت مخاطرات باید به بخشی درونی شده در کشاورزی نوین بدل شود. معاون دبیرکل سازمان اکو اعلام نمود: بر مبنای آمار سال ۲۰۱۸ حدود ۳۲ درصد جمعیت فعال اقتصادی منطقه اکو در بخش کشاورزی مشغول به کارند. این بخش یک سوم فرصت های شغلی همه جمعیت را تامین می کند و نیمی از جمعیت منطقه اکو در مناطق روستایی زندگی می کنند. اخلاقی در انتها اظهار داشت: تحت این شرایط دولت های عضو اکو این فرصت را دارند که با یکدیگر همکاری کنند برای رسیدن به آینده ای امن تر در توسعه کشاورزی و معیشت روستایی. ظرفیت های ملی و محلی باید تقویت شوند تا در مقابل شوک های مکرر و مخاطرات افزاینده تاب آورند. ساخت یک چارچوب همه جانبه مقاوم در مقابل بحران برای کشاورزی حالا برای تامین توسعه پایدار حیاتی می باشد که یکی از پایه های صلح و سازگاری با تغییر اقلیم بعنوان چشم انداز ۲۰۲۵ اکو به حساب می آید. سومین نشست روسای سازمان های هواشناسی کشورهای اکو به برنامه چشم انداز ۲۰۲۵ اکو در حوزه های در رابطه با هواشناسی، اقلیم شناسی، هواشناسی کشاورزی، و مخاطرات طبیعی می پردازد و در این جلسه تصویب اساسنامه مرکز مدیریت ریسک بلایای طبیعی اکو در مشهد هم مورد بررسی قرار می گیرد.