مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی: سهمیه بنزین تاکسی های درون شهری، برون شهری و اینترنتی اعلام گردید

به گزارش باغ من مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، جزئیات بسته تکمیلی سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری را شرح داد.

به گزارش باغ من به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، امیر وکیل زاده اظهار داشت: مطابق بسته مصوب سهمیه بنزین برای ناوگان آژانس شهری (تاکسی تلفنی ) برای آن دسته از خودروهایی که تابحال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سازمان شهرداری های کشور ساماندهی شده اند، به میزان ۲۰۰ لیتر برای خودرو های تک سوز و ۱۲۰ لیتر برای خودرو های دوگانه سوز تعیین شده است. این سهمیه طی دو ماه آینده در انتها هر ماه به صورت اعتباری بعد از معرفی کارت، در کارت بانکی رانندگان شارژ می شود.
وکیل زاده درباره سهمیه بنزین تاکسی های بین شهری هم اعلام نمود: سهمیه سوخت ماهانه ۷۵۰ لیتر برای خودرو های تک سوز و ۴۵۰ لیتر برای خودرو های دوگانه سوز به لیست اعلامی از جانب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تخصیص داده می شود.
وی اضافه کرد: سهمیه فوق از آغاز آذرماه با احتساب یک هفته پایانی آبان ماه توسط شرکت ملی پخش در کارت های سوخت خودرو ها اعمال خواهد شد. سازمان راهداری موظف شده است ظرف ۲ ماه سامانه پایش را برای این خودرو ها راه اندازی نماید.
وکیل زاده با اشاره به سهمیه پیشبینی شده برای سرویس مدارس اظهار داشت: برای این خودرو ها، سهمیه در چارچوب اعتبار و بر مبنای پیمایش انجام شده، که در سامانه سپند ثبت می شود، تخصیص داده می شود.
وی اضافه کرد: ادارات کل آموزش و پرورش و مدارس و شهرداری ها موظف می باشند تمامی اطلاعات را در سامانه سپند ثبت نموده و بعد از تایید کارگروه، اعتبار پیشبینی شده بر مبنای پیمایش صورت گرفته در انتها ماه در کارت اعتباری ذینفعان شارژ خواهد شد.
وی همینطور در مورد سهمیه وانت بار و موتور سیکلت های حمل بار شهری اعلام کرد: در صورت ساماندهی و ثبت پیمایش این ناوگان با تایید وزارت کشور، در مورد افزایش سهمیه آنها بر مبنای پیمایش ثبت شده اقدام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره سهمیه تاکسی های ون شهری اظهار داشت: سهمیه این ناوگان به میزان ۶۰۰ لیتر در ماه بعد از دریافت اطلاعات از وزارت کشور و صدور کارت جدید سوخت اعمال خواهد شد.
وی اظهار داشت: از آغاز آذرماه ۱۳۹۸ سهمیه تاکسی های دوگانه سوز به ۲۵۰ لیتر افزایش می یابد.
وکیل زاده درباره سهمیه تاکسی های اینترنتی هم اظهار داشت: به کلیه رانندگان مورد تایید از جانب شرکت های معتبر که دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا شهرداری ها بوده و مورد تایید وزارت کشور هستند، در صورتیکه در ماه بیشتر از ۲۰۰ کیلومتر پیمایش داشته باشند، در ابتدای ماه بعد، اعتبار سهمیه معادل اختلاف قیمت سوخت آزاد و یارانه ای پیمایش، تخصیص داده می شود.
وی اضافه کرد: این اعتبار به کارت های بانکی اعلام شده توسط شرکت های مسافربر اینترنتی با ساز و کار تعیین شده توسط این کارگروه به حساب ذینفعان (مالک خودرو و یا نماینده قانونی وی ) واریز خواهد شد.
در آینده هم تمهیدات لازم جهت رفاه حال ناوبران و روان سازی ترافیک و خدمات رسانی به شهروندان در این کارگروه اندیشیده و اعلام عمومی خواهد شد.