وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران مطرح کرد هیچ کس حق ندارد تغییری در قیمت مسکن ایجاد کند

به گزارش باغ من وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت تاثیری در قیمت مسکن ندارد، اظهار داشت: هیچ کسی اجازه ندارد تغییری در قیمت ها ایجاد کند و بطور قطع تعزیرات برخورد جدی با موارد اینچنینی می کند.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، محمد اسلامی در حاشیه ششمین کنفرانس بین المللی منطقه ای تغییر اقلیم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افزایش قیمت بنزین بر افزایش قیمت هواپیما تاثیری نخواهد داشت و درست نیست در این رابطه هیجانی فکر نماییم. وی افزود: افزایش قیمت سوخت تاثیری در قیمت مسکن ندارد. علت این است که سهم بنزین بر قیمت کالای تمام شده زیاد نخواهد بود. هیچ کسی اجازه ندارد تغییری در قیمت ها ایجاد کند و بطور قطع تعزیرات برخورد جدی با موارد اینچنینی می کند. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی طی چند وقت اخیر اقدامات قابل توجهی در زمینه حمل و نقل و موضوعات ساختمان و شهرسازی انجام داده است. یکی از موضوعات مبحث ۱۹ ساختمان سازی است که در آن بازبینی انجام شده و از سازمان نظام مهندسی انتظار داریم که حتما این مبحث را در طراحی ساختمان ها نظارت و اعمال نماید. رعایت این مبحث از جانب دستگاه های ذی ربط و مردم می تواند سهم به سزائی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای داشته باشد. اسلامی افزود: طی چند سال قبل نوسازی ناوگان پرشتاب انجام می شد اما به علل مختلفی همچون کمبود منابع مالی، رکود در اینباره به وجود آمد. اما نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای با اهتمام بیشتری در سال جدید در دستور کار ما قرار گرفته است. همینطور برای نوسازی حمل و نقل ریلی نوسازی لکوموتیو و ناوگان ریلی در اولویت های ماست. قراردادهایی را در زمینه برقی کردن خطوط ریلی با بخش خصوصی منعقد کرده بودیم که هم اکنون به دنبال آن هستیم که این قراردادها را فعال نماییم.

برچسب ها:,