بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران؛ هوای تهران ناسالم برای گروه های حساس است

باغ من: برمبنای اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت الان در شرایط ناسالم برای گروه های حساس است.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، میانگین کیفیت هوای پایتخت الان با شاخص ۱۱۱ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس است. میانگین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۹ و در شرایط سالم بود. شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم بندی می شود. بر طبق این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا سالم یا متوسط، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناکست.

منبع:

برچسب ها:, , ,