رئیس گروه پسماند سازمان محیط زیست هشدار داد؛ وجود زباله های زیاد سبب ایجاد بحران پسماند در استان های شمالی

به گزارش باغ من جوهرچی اظهار داشت: وجود زباله های زیاد سبب ایجاد بحران پسماند در استان های شمالی کشور بخصوص رودخانه های آنها شده است که نتیجه آن به خطر افتادن آبزیان دریایی و رودخانه ها است.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، پیام جوهرچی رئیس گروه پسماند سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر لزوم کاهش تولید پسماند، اظهار داشت: معضل پسماند باید در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد و نمی توان با نگاه بخشی و یا گروهی آنرا مدیریت و ساماندهی کرد. بر مبنای تحقیقاتی که صورت گرفته است، ۲۲ نهاد، ارگان و وزارت خانه در امر مدیریت پسماند دخیل هستند.
وی با اشاره به اینکه در امر پسماند نیازمند عرضه الگوی مصرف هستیم، اظهار نمود: سازمان محیط زیست یک سازمان نظارتی و حاکمیتی است و نمی تواند یک الگوی مصرف جامع ارائه نماید. البته الگوهای مصرفی در کاهش میزان پلاستیک و میزان پسماند از کالاهای مخرب محیط زیست وجود دارد و این مسائل از راه ادارات استانی محیط زیست در استان ها ابلاغ گردیده است.
رئیس گروه پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با اذعان به این مورد که از نظر قانونی در امر پسماند زباله ها مشکلی وجود ندارد، تصریح کرد: در زمینه تقنین، قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن، قانون برنامه ششم توسعه و همینطور قوانین زیاد دیگری در این زمینه وجود دارد اما مشکل اصلی عدم اجرای این قوانین است.
وی به مبحث پسماندها در شمال کشور اشاره و خاطرنشان کرد: وجود زباله های زیاد سبب ایجاد بحران پسماند در استان های شمالی کشور بخصوص رودخانه های آنها شده است که نتیجه آن به خطر افتادن آبزیان دریایی و رودخانه ها است. مدیریت پسماند بر عهده وزارت کشور، شهرداری ها و دهداری ها است و سازمان محیط زیست بعنوان یک سازمان ناظر در قانون مدیریت پسماند، بر این کار نظارت می کند.
جوهرچی در عین حال بیان کرد: بزودی در مبحث پسماندهای شمال کشور با نظارت محیط زیست شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود و در این زمینه برنامه هایی تدوین شده است که می تواند سبب کاهش قابل توجه میزان پسماندهای تر و خشک در استان های شمالی کشور بخصوص در حوزه دریا و رودخانه شود.