به مناسبت روز جهانی خاک (۲) خاک، عنصری مهم برای تنوع زیستی است

به گزارش باغ من خاک میزبان و در بردارنده یک چهارم تنوع زیستی موجود روی کره زمین است.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، خاک یکی از پیچیده ترین اکوسیستم های موجود در طبیعت و یکی از متنوع ترین سکونت گاه های روی کره زمین است. خاک در بر گیرنده تلفیقی از ارگانیسم های مختلفی است که با یکدیگر تعامل داشته و در چرخه های جهانی که ضامن تداوم حیات روی کره زمین هستند، نقش آفرینی می کنند. در هیچ جایی از طبیعت، گونه های مختلف جانوری و گیاهی به مانند خاک به صورت در هم فشرده وجود ندارند. یک گرم خاک حاوی میلیون ها موجود زنده و چندین هزار گونه باکتری است. با این وجود، این تنوع زیستی از آنجائیکه زیر زمین قرار داشته و در مقابل چشمان آدمی نیست، کمتر شناخته شده است. فرسایش خاک، تنوع زیستی و کشاورزی فرسایش، بعنوان یکی از انواع تخریب خاک، بزرگترین تهدید موجود برای خاک در خیلی از نقاط جهان است؛ این مساله در شعار امسال روز جهانی خاک – «فرسایش خاک را متوقف کنید تا آینده مان را حفظ کنیم» – هم بازتاب یافته است. فرسایش، با حذف حاصل خیزترین لایه خاک، باعث کاهش تنوع زیستی می شود. کیفیت و سلامت خاک تا حد زیادی تعیین کننده (میزان) تولیدات و پایداری بخش کشاورزی همینطور کیفیت محیط زیست بوده و به میانجی این دو متغیر تاثیر به سزایی بر سلامت کره زمین، حیوان و انسان دارد. بهبود تنوع زیستی خاک اهمیتی حیاتی برای اطمینان یافتن از سلامت خاک، امنیت غذایی و تغذیه فردای بشر دارد. یافته های علمی عرضه شده از جانب فائو نشان می دهند که نظام های کشاورزی و شیوه های بوم شناسی کشاورزی همچون کشاورزی ارگانیک، بی خاک ورزی، تناوب محصولات زراعی و کشاورزی حفاظتی می توانند به صورتی پایدار بهره وری زراعی را بدون تخریب منابع خاکی و آبی بالا برند.