مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست: قانون حفاظت از خاک، قانونی مترقی است

به گزارش باغ من مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: طبق قانون حفاظت از خاک، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تا آلودگی و عوامل آلوده کننده خاک را شناسایی و با آنها برخورد کند.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا و بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، علی مریدی اظهار داشت: پس از حدود ۱۰ سال پیگیری مستمر سازمان حفاظت محیط زیست، قانون حفاظت از خاک خرداد ماه ۹۸ به دولت ابلاغ گردید.
مدیرکل دفترحفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار داشت: خاک یک منبع پایه ای است که در کنار آب و هوا در سلامت و امنیت غذایی کشور اثرگذار است که با تصویب قانون تا حد زیادی از آن مرتفع می شود.
وی در مورد قانون حفاظت از خاک و کلیات آن خاطرنشان کرد: قانون از دو قسمت فرسایش و حفاظت فیزیکی از خاک و آلودگی خاک تشکیل شده که به ترتیب به سازمان جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست محول شد و در این قانون بیشتر فعالیت ها و صنایع مشمول نظارت سازمان محیط زیست است.
مریدی، نبود قانون حفاظت از خاک را یکی از علل فرسایش زیاد خاک در کشور دانست و افزود: یکی از علل فرسایش بیش از اندازه خاک در کشور ما نبود قانون تا کنون بود که منجر به از بین رفتن تالاب ها و مراتع می شود که امنیت غذایی و منابع طبیعی را به مخاطره می اندازد.
مدیرکل دفترحفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: طبق این قانون سازمان محیط زیست مکلف است تا آلودگی و عوامل آلوده کننده خاک را شناسایی و با آنها برخورد کند و آلوده کننده به جز جریمه ای که باید پرداخت کند هزینه رفع آلودگی هم بپردازد.
او در آخر ضمن تشکر از نمایندگان اظهار داشت: این قانون، یک قانون مترقی و جامع است و از نمایندگان به علت تصویب این لایحه تشکر می کنم و خوشحالم که جامعه ما به بلوغ محیط زیستی رسیده که از خاک پاسداری می کند.