به همت محققان دانشگاه سمنان ثبت اختراع شد فتوکاتالیستی برای کاهش خطرات پساب های صنعتی

باغ من: فتوکاتالیست پایه آلی- فلزی برای تصفیه پساب های صنعتی و تبدیل آنها به مواد کم خطرتر به همت پژوهشگران دانشگاه سمنان ثبت اختراع شد.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، دکتر علی حقیقی اصل، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در این خصوص اظهار داشت: “سنتز اولتراسونیک فتوکاتالیست بر پایه چارچوب آلی- فلزی آهن- بنزن تری کربوکسیلیک” اختراعی است که به همت دکتر نرجس کرامتی، مهری السادات حسین زاده و دکتر محسن مهدی پور قاضی از پژوهشگران پردیس علوم و تکنولوژی های جدید دانشگاه سمنان با همکاری پارک علم و فناوری این دانشگاه به ثبت رسیده است.
دکتر کرامتی، یکی از مخترعان این ماده و عضو هیئت علمی پردیس علوم و تکنولوژی های جدید دانشگاه سمنان در تشریح این اختراع اظهار داشت: در این پژوهش ذرات Fe-BTC سنتز شده به روش سونوشیمی، با اندازه کوچک تر و با یکنواختی بیشتر و همین طور مساحت سطحی بالاتر نسبت به نمونه های سنتزشده با سایر روش های متداول حاصل شده است.
وی با اشاره به اینکه این روش برای اولین بار بعنوان فتوکاتالیست مورد بررسی قرار گرفت، افزود: این خاصیت ها در کاربرد این ذرات بعنوان فتوکاتالیست جهت تخریب آلاینده ها اهمیت بسزایی دارد.
بگفته دکتر کرامتی، از این محصول می توان برای تصفیه پساب های صنعتی و تبدیل آنها به مواد کم خطرتر مانند دی اکسید کربن و آب با پروسه فتوکاتالیستی بهره برد.

منبع:

برچسب ها:,