هوای تهران ناسالم می باشد

به گزارش باغ من مرکز پایش آلودگی هوا، امروز شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۵۷ و در وضعیت ناسالم اعلام نمود.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران اعلام نمود: وضعیت کیفی هوای تهران در وضعیت ناسالم می باشد. محمد رستگاری اضافه کرد: در بازه زمانی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ظهر امروز ۲۵ آذرماه شاخص آلودگی هوا ۱۵۷ و در وضعیت ناسالم می باشد. وضعیت منو اکسید کربن پاک(۴۰)، دی اکسید گوگرد پاک (۱۲)، ازن پاک(۹)، دی اکسید نیتروژن قابل قبول(۹۱)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون قابل قبول (۹۲)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون ناسالم (۱۵۷) بوده است. این در شرایطی است که شاخص لحظه ای آلودگی هوای تهران الان عدد ۱۶۰ را گزارش می دهد. بر این اساس از آغاز سال تا امروز ۲۵ آذر ماه ۹۸ در شهر تهران ۲۵ روز پاک، ۱۹۲ روز قابل قبول، ۵۱روز ناسالم برای گروه های حساس و ۳ روز ناسالم برای همه گروه ها داشته ایم در حالیکه طی مدت مشابه در سال ۹۷ شاهد ۱۵ روز پاک، ۲۱۶ روز قابل قبول و ۳۹ روز ناسالم برای گروه های حساس بودیم و روز ناسالم برای همه گروه ها نداشتیم. دو روز گذشته به خاطر تداوم آلودگی هوای تهران، مدارس استان تهران تعطیل بود.