داده های سنجش آلودگی هوا نشان می دهد؛ هوای پایتخت در وضعیت قرمز

به گزارش باغ من به رغم آغاز بارندگی از بامداد امروز شاخص آلودگی هوا در خیلی از ایستگاه های سنجش آلودگی تهران و مناطق اطراف، در وضعیت نارنجی، قرمز و حتی بنفش است.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، به رغم بارش باران در پایتخت، خیلی از ایستگاه های سنجش آلودگی هوا، همچنان هوای تهران را در وضعیت ناسالم نشان داده است.
بر این اساس شاخص آلودگی هوای لحظه ای ساعت ۸ بامداد امروز در ایستگاه های دانشگاه تهران ۱۴۹، باقرشهر ۱۰۶، قرچک ۱۷۷، امام خمینی ۱۲۴، رباط کریم ۱۸۵، فرمانداری شهرری ۱۵۵، علم و صنعت ۱۳۷، قائم ۱۵۵، پاکدشت ۲۰۴، ملارد ۱۵۷، سلامت ۱۴۸، آتیه ساز ۱۵۵، ورامین ۱۶۳، پارک رازی ۱۴۳ و پیشوا ۱۵۷ بوده است. شاخص آلودگی هوای کمتر یا مساوی ۵۰ به معنای هوای پاک (سبز)، از ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه ها (قرمز)، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش)، ۳۰۰ تا ۵۰۰ خطرناک (قهوه ای) تعریف شده است.