هواشناسی انگلیس پیش بینی کرد ۲۰۲۰ یکی از گرم ترین سال های ثبت شده تابحال

به گزارش باغ من اداره هواشناسی انگلیس اعلام نمود: ۲۰۲۰ یکی از گرم ترین سال هایی خواهد بود که تابحال به ثبت رسیده است.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، برآوردهای اداره هواشناسی انگلیس حاکی از آنست سال آینده میلادی یکی از گرم ترین سال های ثبت شده خواهد بود و طبق پیش بینی ها دمای جهانی ۱.۱ درجه سانتی گراد بالاتر از میانگین دمایی پیش از صنعتی شدن خواهد بود.
بگفته کارشناسان هواشناسی، پیش بینی های دمایی سال ۲۰۲۰ برمبنای الگوهای دمایی سال های اخیر بوده که نشان دهنده تشدید گرما و نقش کارهای بشر است.
هم اکنون، ۲۰۱۶ رکورد گرم ترین سال ثبت شده را به خود اختصاص داده که تحت تاثیر پدیده جوی ال نینو بوده است. ال نینو سیستمی آب و هوایی در اقیانوس آرام است که به افزایش دمای غیر معمول منجر می شود.
بگفته کارشناسان انگلیسی، پدیده های طبیعی از قبیل ال نینو سبب تشدید گرما در اقیانوس آرام شده و بر سیستم آب و هوایی تاثیر می گذارند، اما در نبود این پدیده جوی می توان بر تاثیر انتشار گازهای گلخانه ای در افزایش دما اصرار کرد.
به گزارش باغ من به نقل از روزنامه گاردین، پژوهشگران آگهی داده اند گرمای بیشتر از ۱.۵ درجه سانتی گرادی بالاتر از سطح پیش از صنعتی شدن می تواند تاثیرات مخربی بر سیستم آب و هوایی جهان داشته باشد.

منبع: