فراخوان جشنواره فیلم روز جهانی حیات وحش سال ۲۰۲۰

به گزارش باغ من دبیرخانه کنوانسیون سایتیس (CITES) و کنوانسیون تنوع زیستی، برنامه عمران ملل متحد، برنامه محیط زیست ملل متحد و جشنواره فیلم حیات وحش جکسون هول یک جشنواره بین المللی نمایش فیلم برگزار می کنند.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، دبیرخانه کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض (CITES) و کنوانسیون تنوع زیستی(CBD)، برنامه عمران سازمان ملل متحد(UNDP)، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد(UNEP)، جشنواره فیلم حیات وحش جکسون هول با همکاری هم یک جشنواره بین المللی نمایش فیلم برگزار می کنند. هدف از برگزاری این جشنواره، برجسته کردن (تاکید بر اهمیت) حیات وحش بعنوان یکی از اجزای مهم تنوع زیستی و همینطور چگونگی تاثیر حفاظت و بهره برداری پایدار از آن بر کاهش خطر انقراض های جبران ناپذیر حاصل از برداشت بی رویه است. این جشنواره نمایش فیلم، یکی از رویدادهای بزرگ جهانی است که روز جهانی حیات وحش سال ۲۰۲۰ (۳ مارس) را که با شعار پایداری تمام اشکال حیات بر روی زمین برگزار می شود، پشتیبانی می کند. شعار روز جهانی حیات وحش ۲۰۲۰، در برگیرنده تمام گیاهان و جانوران وحش به عنوان جزئی از تنوع زیستی و همینطور معیشت های مردم بخصوص نزدیکترین افراد به طبیعت است و در عین حال بر اهمیت بهره برداری پایدار از منابع طبیعی در پشتیبانی از دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل(SDGs) تاکید دارد. فیلم های برگزیده و فینالیست های این رقابت در رویدادهای مختلف سراسر جهان در طول سال ۲۰۲۰ که به عنوان اَبَر سال تنوع زیستی نام گرفته به معرض نمایش گذاشته خواهد شد. به قول دبیرکل سایتیس آقای ایوون هیگرو روز جهانی حیات وحش سال ۲۰۲۰ و جشنواره نمایش فیلم پشتیبان اَبَر سال تنوع زیستی خواهد بود. این روز فرصتی منحصر به فرد را برای ما فراهم می آورد تا حیات وحش را با اشکال بسیار متنوع و زیبایش به عنوان جزئی از تنوع زیستی پاس بداریم، آگاهی عموم را در مورد مزایای مختلف حیات وحش برای مردم، تهدیدات پیش روی آنها و تجارب موفق حفاظتی از راه تصاویر متحرک و داستان پردازی ارتقا دهیم. ما باید فوراً منحنی از دست رفتن تنوع زیستی را تغییر جهت دهیم قبل از آن که به نقطه ای برسد که امکان احیا وجود ندارد و عواقب غیر قابل برگشتی برای تمام اشکال حیات بر روی کره زمین به همراه داشته باشد. دبیرخانه سایتیس از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان تسهیلگر جهانی برگزاری سالانه روز جهانی حیات وحش با همکاری دیگر زیرمجموعه های سازمان ملل تعیین شده است. به قول میدوری پکستون مدیر تنوع زیستی برنامه عمران سازمان ملل متحد: حیات وحش و تنوع زیستی زیربنای رفاه، امنیت و تاب آوری تمام جوامع است. جشنواره نمایش فیلم روز جهانی حیات وحش سال ۲۰۲۰ سبب ارتقا آگاهی در مورد اهمیت سرمایه گذاری برای طبیعت از طریق هایی می شود که پیشرفت به سمت اهداف توسعه پایدار را شتاب می بخشند. شعار روز جهانی حیات وحش کاملاً بموقع و بجاست چونکه سازمان ملل و کشورها و اعضا همه در تدارک تدوین برنامه های تنوع زیستی بعد از ۲۰۲۰ هستند که در پانزدهمین کنفرانس اعضا کنوانسیون در اکتبر ۲۰۲۰ در کومینگ چین اعلام می شود. به قول سوزان گاردنر مدیر اکوسیستم های برنامه محیط زیست سازمان ملل علم به ما می گوید اگر روش زندگیمان را در کره زمین تغییر ندهیم، یک میلیون گونه امکان دارد منقرض شود. داستان پردازی سبب ارتباط مجدد مردم و طبیعت می شود. ما امیدواریم که این رویداد زمینه های پشتیبانی لازم را برای ایجاد تحول و شجاعتی که رهبرانمان باید در سال ۲۰۲۰ از خود نشان دهند تا آینده ای مرفه را برای مردم و طبیعت تضمین کنند فراهم آورد. به عقیده لیزا سمفورد دبیر اجرایی جشنواره فیلم جکسون وایلد: تنوع زیستی غنی برای سلامت سیاره ما ضروری می باشد. هر روز تهدیدات مختلفی که حیات وحش با آن روبروست افزایش می یابد. با عنایت به حرکت فزاینده گونه ها به سمت انقراض، ما باید سریع و قاطعانه عمل نماییم. ما به قدرت داستان پردازی برای جلوه بخشیدن به شگفتی های دنیای طبیعی مان و آغاز تغییرات حیاتی مورد نیاز برای حفظ و احیای آن اعتقاد داریم. به قول الیزابت ماورما مرما دبیر اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی ما با حفاظت از گیاهان و جانوران، اکوسیستم هایی را حفظ می نماییم که زیربنای اقتصاد ما، سنت های فرهنگی و اجتماعیمان و رفاه انسان است. حیات وحش ابزاری برای معیشت های جهانی گردشگری، جنگلداری و صیادی است. تنوع زیستی عملکرد اکوسیستم ها را حفظ می نماید و خدمات اکوسیستمی را که به ما اجازه بقا می دهد فراهم می آورد. ازاین رو حفاظت و استفاده پایدار از حیات وحش از مؤلفه های مهم توسعه و بخشی از یک رویکرد جامع برای ریشه کنی فقر، دستیابی به امنیت غذایی و معیشت پایدار می باشد. مهلت شرکت ۴ ژانویه ۲۰۲۰ (مقارن با ۱۴ دیماه ۱۳۹۸) تمام می شود و اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی در اوایل فوریه اعلام می شود. برگزیدگان در روز سوم مارس (۱۳ اسفند سالجاری) همزمان با روز جهانی حیات وحش در یک رویداد با حضور مقامات عالی رتبه در مقر سازمان ملل در نیویورک مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. فیلم های برگزیده و راه یافته به مرحله نهایی متعاقباً به صورت گسترده ای در سراسر جهان به معرض نمایش گذاشته خواهد شد. طبقه بندی موضوعی جوایز به شرح زیر است: علوم، نوآوری و اکتشاف: این جایزه به فیلمی اهدا می شود که به مؤثرترین شکل ارزش های حیات وحش را بعنوان مؤلفه ای از تنوع زیستی نمایان می سازد. داستانهایی را در مورد اکتشافات علمی، تحقیقات و کشف گونه های حیوانات وحشی و گیاهان در اکوسیستم ها به نمایش می گذارد. مسائل و چاره ها: این جایزه به فیلمی اهدا می شود که به بهترین شکل تهدیدات و چالش های فعلی را که حیات وحش و محیط زیست با آن مواجهند و نتایج اقتصادی- اجتماعی آنها را شرح دهد و همینطور چاره هایی را عرضه نماید که حفاظت و استفاده پایدار را تضمین می نماید. مردم و حیات وحش: این جایزه به فیلمی تعلق می گیرد که به بهترین شکل ارتباط بین حیات وحش و مردم، بخصوص کسانی را که در کنار حیوانات وحش و گیاهان زندگی می کنند، نشان دهد. داستان های امید: به فیلمی تعلق می گیرد که به مؤثرترین شکل اقدامات افراد یا گروه هایی را که متعهد به احیا و حفاظت از حیات وحش و زیستگاه هایشان هستند به نمایش می گذارد. صداهای جهانی: جایزه به فیلمی تعلق می گیردکه توسط افراد محلی منطقه یا افرادی که مبحث تمرکز فیلم هستند ساخته شده باشد. کوتاه: این جایزه به بهترین فیلم کمتر از ۱۵ دقیقه تعلق می گیرد. میکرو: این جایزه به بهترین فیلم کمتر از ۵ دقیقه تعلق می گیرد. راهنمای ارسال: هیچ هزینه ورودی برای ارسال وجود ندارد. فیلم های وارد شده باید از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۷ تکمیل شده باشند. هم از فیلم هایی که تا کنون منتشر نشده اند هم از آنهایی که پیش از این عرضه یا پخش شده اند، در این جشنواره استقبال می شود. از فیلم ها به کلیه ی زبان ها استقبال می شود. فیلم هایی که به زبانی غیر از زبان انگلیسی هستند باید جهت عرضه برای داوران و نمایش فیلم روز جهانی حیات وحش دارای زیرنویس انگلیسی باشند. فیلم های واجد شرایط باید از راه لینک www.jacksonwild.org یک فرم ورودیه را تکمیل کنند. فیلم های وارد شده جهت داوری در یک کانال امن و خصوصی Vimeo قرار می گیرند.