از اعلام حدود مجاز انتشار آلاینده ها تا تعیین حقابه رودخانه ها وظایف سازمان محیط زیست در قانون هوای پاک

به گزارش باغ من سازمان محیط زیست بر مبنای قانون هوای پاک وظایف متنوعی را برعهده دارد که تهیه آئین نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار، اعلام رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده ها، پاسخ به استعلام درخواست جواز، مشخص کردن مراکز و واحدهای آلوده، پیشگیری از فعالیت واحدهای آلاینده و تعیین حقابه رودخانه ها همچون این وظایف هستند.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا «قانون هوای پاک» بعد از تصویب مجلس در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ در ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ از جانب شورای نگهبان تایید و ۲۳ مردادماه همان سال از جانب رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ گردید. سازمان محیط زیست علاوه بر نظارت بر اجرای قانون هوای پاک وظایف گوناگونی را بر عهده دارد که آنها باید با همکاری وزارتخانه های دیگر انجام دهد که عبارتند از:
تهیه آئین نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار
– بر مبنای تبصره ۳ماده ۳ سازمان موظف است آئین نامه اجرائی مدیریت شرایط اضطرار و به روزرسانی آنرا با همکاری وزارتخانه های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «کشور» و «صنعت، معدن و تجارت» و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه نماید و حداکثر شش ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.
اعلام رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده ها
– طبق ماده ۴ تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده های مبحث این قانون، اعلامی از جانب سازمان است.

– بر مبنای ماده ۴ شماره گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری شامل داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده های مبحث این قانون و دریافت تأییدیه سازمان است. سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه ای که حدود مجاز انتشار آلاینده های تعریف شده مبحث این قانون را رعایت نمی نمایند، جلوگیری کند. پیش فروش یا فروش این گونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع می باشد.

– طبق تبصره ماده ۴ سازمان مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی مدت اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حدود مجاز انتشار آلاینده ها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد.
پاسخ به استعلام درخواست جواز
– بر مبنای ماده۱۱ هرگونه راه اندازی، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از جانب سازمان است. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام های درخواست جواز تأسیس و بهره برداری را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، علل آنرا به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه نماید. عدم پاسخ در مدت مورد اشاره، به منزله تأیید است.

– طبق ماده ۱۱ در هر استان کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار (رئیس)، مدیرکل محیط زیست استان(دبیر)، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، مدیرکل سازمان بازرسی استان و فرماندار مربوطه تشکیل می شود.

– بر مبنای تبصره۱ این ماده کمیسیون مکلف است مبنای نظرات خویش را در مورد مبحث این ماده همچون در مورد محدوده، حریم و فاصله با شهر و روستا را صرفاً با عنایت به آلایندگی آنها تعیین کند.

بر اساس تبصره۲ متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسی در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی، مکلف به جبران خسارت وارده هستند.
مشخص کردن مراکز و واحدهای آلوده
– طبق ماده ۱۲ سازمان محیط زیست مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیشتر از حدمجاز مصوب است، مشخص نماید و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تاثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسؤولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرایند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرایند کنترلی) اقدام نمایند. درطی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می گیرد.
جلوگیری از فعالیت واحدهای آلاینده
– بر مبنای تبصره۲ ماده ۱۲ در صورت عدم اجرای مفاد این ماده در انتها مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعالیت آنها جلوگیری و متخلف را جهت پیگرد قضائی، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضائی معرفی می کند.
تهیه آئین نامه با همکاری سه دستگاه
– بر مبنای تبصره۳ ماده ۱۶ بازرسی سازمان از مراکز طبقه بندی شده، مطابق آئین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه های «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و «اطلاعات» و سازمان انرژی اتمی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تعیین حقابه رودخانه ها
– طبق ماده۲۵ سازمان محیط زیست مکلف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی زیست محیطی رودخانه ها، تالابها، خورها، دریاچه ها و زیست بومها را تعیین و وزارت نیرو متناسب با شرایط ترسالی، عادی و خشکسالی سالانه نسبت به تخصیص حقآبه موارد فوق اقدام نماید.

جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین شده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون ساز و غیریون ساز

– بر مبنای ماده۳۰ سازمان مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به پیشگیری از انتشار خارج از حدود تعیین شده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون ساز و غیریون ساز اقدام و به منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز از حدود تعیین شده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوطه را راه اندازی کند.
تعیین کارکنان دوره دیده بعنوان ضابط دادگستری
– بر مبنای تبصره۱ ماده ۳۲ آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان مربوط طی کرده باشند، برای اجرای مفاد این قانون بعنوان ضابط دادگستری تعیین می شوند.

تعدیل میزان جریمه خسارت های وارده به محیط زیست مندرج در این قانون هر دوسال یکبار توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و در لایحه بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.