مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خبر داد اجرای برنامه های هفته هوای پاک با شعار هوای پاک، اقدام و عمل

به گزارش باغ من برنامه های هفته هوای پاک با شعار هوای پاک، اقدام و عمل به صورت یکپارچه در شهرداری تهران از تاریخ ۲۶دی ماه لغایت ۲ بهمن ماه برگزار می گردد.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، شینا انصاری مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به نامگذاری هفته هوای پاک به نام هوای پاک، اقدام و عمل اظهار داشت: به منظور اجرای برنامه های منسجم و هماهنگ در شهرداری تهران و مشارکت مطلوب شهروندان، دستورالعمل هفته فوق تدوین و به مناطق و مجموعه های ذی ربط جهت اجرا ارسال شده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه سال جاری هفته هوای پاک از تاریخ ۲۶ دیماه آغاز و تا ۲ بهمن ماه ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: روز ۲۶ دیماه به نام ورزش و هوای پاک، ۲۷ دیماه به نام مشارکت های مردمی و هوای پاک، ۲۸ دیماه به نام رسانه، آموزش و هوای پاک، ۲۹ دیماه به نام، مسئولین و هوای پاک، ۳۰ دیماه به نام منابع آلاینده و هوای پاک، ۱ بهمن ماه به نام حمل و نقل پاک و هوای پاک، ۲ بهمن ماه به نام قانون و هوای پاک نامگذاری شده است.
انصاری در ادامه خاطر نشان ساخت: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی موضوعات در رابطه با هوای پاک با استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق شهرداری تهران، استقرار غرفه های آموزشی ویژه شهروندان به منظور استفاده از وسایل نقلیه عمومی با همکاری دبیران کانون های محیط زیست مناطق در مکان های شاخص در هر منطقه و برگزاری مسابقات در رابطه با مبحث هوای پاک، اجرای برنامه های آموزش شهروندی با استفاده از ظرفیت سرای محلات و همکاری خانه های سلامت، آغاز فرآیند همکاری با شهرداران مدارس از راه اجرای برنامه های آموزشی با مبحث هوای پاک، تقدیر از پرسنل منطقه که از دوچرخه جهت حضور در محل کار استفاده می نمایند همچون اقداماتی است که در این هفته انجام می شود.