مدیر روابط عمومی محیط زیست قم خبر داد: تخفیف بیست درصدی مراکز معاینه فنی خودرو در قم

به گزارش باغ من ایسنا/قم مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم اظهار داشت: مراکز معاینه فنی سبک قم همچون سال های گذشته در هفته هوای پاک خدمات معاینه فنی خویش را با ۲۰ درصد تخفیف عرضه می دهند.
به گزارش باغ من به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، سید محمدرضا بهشتی پور با اشاره به فرارسیدن ۲۹ دیماه روز ملی هوای پاک اظهار داشت: خودرو ها و موتورسیکلت ها بخصوص در صورت داشتن نقص فنی از مهمترین منابع آلاینده هوا بشمار می آیند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه کمتر از ۳۰ درصد از خودرو ها در قم گواهی معاینه فنی دریافت کرده اند، تصریح کرد: امیدواریم شهروندان ضمن استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی، نسبت به دریافت معاینه فنی برای خودرو های خود اقدام نمایند.
مدیر روابط عمومی محیط زیست قم از تخفیف ۲۰ درصدی مراکز معاینه فنی خودرو به مناسبت هفته هوای پاک اطلاع داد و اظهار داشت: مراکز معاینه فنی سبک قم همچون سال های گذشته از روز ۲۹ دیماه لغایت ۶ بهمن ماه خدمات معاینه فنی خویش را با ۲۰ درصد تخفیف عرضه می دهند.