مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان: ۵۴ پرونده در زمینه آلایندگی واحدهای صنعتی استان سمنان تشکیل شد

به گزارش باغ من مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به اینکه تا کنون سه بار پایش صنایع در استان صورت گرفته است، اظهار داشت: ۵۴ پرونده در زمینه آلایندگی واحدهای صنعتی استان تشکیل شده است.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، امیر عبدوس شامگاه یکشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران به میزبانی محیط زیست سمنان، با اشاره به اینکه پایش و نظارت سه ماهه سوم سالجاری هم در طول پاییز به انجام رسیده است، تصریح کرد: در این پایش ها در سطح استان ۵۴ پرونده در زمینه آلایندگی واحدهای صنعتی تشکیل شده است.
وی با اشاره به جدیت مأموران ناظر محیط زیست بر واحدهای آلاینده، اضافه کرد: از بین ۵۴ پرونده تشکیل شده در استان، ۳۱ واحد صنعتی بعنوان آلاینده محیط زیست عرضه شدند.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان با اشاره به افزایش مالیات و عوارض برای واحدهای آلاینده، ابراز کرد: این اداره کل در زمینه پایش و نظارت بر واحدهای آلاینده از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
عبدوس با اشاره به اینکه فراوانی واحدهای شیمیایی در میان واحدهای صنعتی آلاینده استان سمنان از همه بیشتر بوده است، بیان نمود: واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها را رعایت نمی کنند طبق قانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش خود بعنوان عوارض آلایندگی می شوند که بعضاً رقم سنگینی در طول سال می شود.