روند صعودی جنگل زدایی در آمازون

به گزارش باغ من کارشناسان محیط زیست اخطار داده اند که میزان ˮجنگل زداییˮ در جنگل های آمازون برزیل طی ماه ژانویه به رغم بارش باران، قابل توجه بوده است.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، جنگل زدایی در جنگل های آمازون برزیل در ماه ژانویه نسبت به یک سال قبل دو برابر بوده است. این درحالیست که به صورت معمول در این موقع از سال تخریب جنگل ها روند کاهشی پیدا می کند چونکه بارش باران دسترسی به مناطق را سخت تر می سازد.
آمارهای رسمی نشان داده است که سال جاری میزان جنگل زدایی طبق روال سال های گذشته کاهش پیدا نکرده و همچنان قابل توجه بوده است.
به اعتقاد منتقدان، سیاست های رئیس جمهوری برزیل عامل محرکی برای تشدید این گونه فعالیتهای غیرقانونی می باشد. سیاست های محیط زیستی رئیس جمهوری برزیل مورد انتقاد قرار گرفته اما او همواره این انتقادها را رد کرده است.
سال قبل میزان جنگل زدایی در آمازون که جنگل های آن منبع حیاتی برای ذخیره کربنِ جو بشمار می رود و سرعت گرمای جهانی را می کاهد، افزایش پیدا کرد.
به گزارش شبکه خبری بی بی سی، در ماه ژانویه هم بیشتر از ۲۸۰ کیلومتر مربع از جنگل های آمازون از بین رفته که نسبت به ژانویه سال قبل افزایش ۱۰۸ درصدی داشته است.