تفاهم نامه ای برای پشتیبانی از شتاب دهنده ها در حوزه مهار ریزگردها

باغ من: پشتیبانی از شتاب دهنده ها در حوزه تخصصی مهار ریزگردهاتفاهم نامه پشتیبانی از شتابنده های تخصصی میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز منعقد شد.
بمنظور پشتیبانی از شتاب دهنده ها در حوزه تخصصی مهار ریزگردها صورت گرفت؛
گسترش همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و مرکز رشد دانشگاه چمران

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، هدف از انعقاد این تفاهم نامه پشتیبانی از کارهای مربوط به شتاب دهنده در حوزه تخصصی مهار ریزگردها، بیابان زدایی اقتصادی مردمی و شورورزی برمبنای طرح پیشنهادی است که با تائید اولیه ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست و مرکز توسعه فناوری راهبردی رسیده است.

شتاب دهنده آپر، مستقر در دانشگاه شهید چمران اهواز بعنوان نخستین شتاب دهنده تخصصی کشور در حوزه بیابان زدایی اقتصادی و کنترل گردوغبار با تائید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و انعقاد تفاهم نامه پشتیبانی از شتاب دهنده های تخصصی میان مرکز توسعه فناوری های راهبردی، ستاد توسعه فناوری های آب، خشک سالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و یکی از شرکت های با مدیریت دکتر پیمان حسیبی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز مجوز فعالیت گرفت.

برمبنای اعلام وزارت علوم، شتاب دهنده ها الان در دنیا جزء جدایی ناپذیر اکوسیستم های استارتاپی هستند و هدف از تاسیس شتاب دهنده ها پشتیبانی از استارتاپ ها برای تسریع در ورود به عرصه کسب وکار است.

منبع: