بخشنامه محیط زیست به استانها درباره پسماندهای کرونا

باغ من: مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به اینکه برای بی خطرسازی پسماندهای کرونا از روش اتوکلاو استفاده می شود که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی است، از ارسال بخشنامه ای به ادارات کل استانی در این زمینه آگاهی داد.
حسن پسندیده در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه جلسات ویژه ای برای مدیریت پسماندهای مراکز درمانی و بهداشتی خصوصاً بیمارستان هایی که بیماران مشکوک به کرونا به آنها بازگشت می کنند، برگزار شده است، اظهار نمود: در مرحله اول مقرر است کسانی که مبادرت به جمع آوری و انتقال این گونه پسماندها می کنند آموزش های لازم دراین زمینه را ببینند.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه بیشتر بیمارستان های ما مجهز به سیستم های بی خطرسازی پسماندهای عفونی هستند، اشاره کرد: بدین جهت بیمارستان های ما با استفاده از روش هایی مانند اتوکلاو می توانند پسماندهای ویروس کرونا را بی خطر کنند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی نیز استفاده از همین روش ها برای از بین بردن ویروس کرونا در پسماندهای عفونی موثر است البته برای این اقدام باید دقت بیشتری روی مواردی مانند دما، فشار و زمان صورت گیرد تا بی خطرسازی به درستی صورت گیرد.
پسندیده با اشاره به اینکه شهرداری تهران نیروهای جمع آوری پسماندهای عفونی خودرا آموزش داده و خودرو های اختصاصی برای انتقال این گونه پسماندها در نظر گرفته است، اظهار داشت: این اتفاق می تواند در سایر نقاط آلوده به ویروس کرونا نیز رخ دهد همین طور ضدعفونی کردن خودرو های انتقال پسماندهای عفونی بیمارستانی بسیار مهمست.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر دفع پسماندهای آلوده به ویروس کرونا نیز باید با نظارت بیشتری صورت گیرد. این گونه پسماندها را می توان با آهک و مواد گندزدا و با روش های بهداشتی دفع کرد.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست درانتها با اشاره به اینکه ناظر اولیه بر مدیریت پسماندهای عفونی بیمارستانی وزارت بهداشت است، اشاره کرد: سازمان حفاظت محیط زیست بخشنامه ای را به ادارات کل استانی ارسال کرده و از آنها خواسته است تا در کنار وزارت بهداشت بر جمع آوری، بی خطرسازی و دفع پسماندهای آلوده به ویروس کرونا نظارت کنند.

منبع: