گزارش وضعیت هوای تهران؛ هوای تهران قابل قبول است

به گزارش باغ من مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص ۲۴ ساعته امروز هوای پایتخت را در وضعیت قابل قبول بوده اعلام نمود.
معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ مورخ ۹۸/۱۲/۱۵ در وضعیت قابل قبول بوده است. محمد رستگاری اضافه کرد: در این بازه زمانی شاخص آلاینده منو اکسید کربن: پاک (۲۹)، دی اکسید گوگرد: پاک (۱۴)، ازن: پاک (۲۴)، دی اکسید نیتروژن: قابل قبول (۷۵)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون: پاک (۴۹)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون: قابل قبول (۸۱) بوده است. شاخص آلودگی هوای کمتر یا مساوی ۵۰ به معنای هوای پاک (سبز)، از ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه ها (قرمز)، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش)، ۳۰۰ تا ۵۰۰ خطرناک (قهوه ای) تعریف شده است. مقایسه وضعیت کیفی هوای تهران از آغاز سال تا ۱۵ اسفند ۹۸: ۲۹ روز پاک، ۲۳۸ روز قابل قبول، ۷۹ روز ناسالم برای گروه های حساس، ۵ روز ناسالم. ۹۷: ۲۷ پاک، ۲۶۵ روز قابل قبول، ۵۹ روز ناسالم برای گروه های حساس. سال ۹۷: ۲۷ روز پاک، ۲۶۴ روز قابل قبول، ۵۹ روز ناسالم برای گروه های حساس.