نمایه مقالات همایش ملی تنوع زیستی توسط پایگاه داده سیویلیکا

به گزارش باغ من دبیرعلمی نخستین همایش ملی تنوع زیستی خبر داد: پایگاه سیویلیکا با انعقاد تفاهم نامه ای حمایت خود از همایش ملی تنوع زیستی را اعلام نمود.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، دبیر علمی نخستین همایش ملی تنوع زیستی خبر داد: پایگاه سیویلیکا با انعقاد تفاهم نامه ای حمایت خود از همایش ملی تنوع زیستی را اعلام نمود.
محمد مدادی دبیر علمی نخستین همایش ملی تنوع زیستی خبر داد: پایگاه سیویلیکا با انعقاد تفاهم نامه ای حمایت خود از همایش ملی تنوع زیستی را اعلام نمود و اظهار داشت: بر طبق این تفاهم نامه، مقالات همایش توسط پایگاه مذکور نمایه سازی و به هر مقاله همایش کد COI اختصاص داده خواهد شد. همین طور عنوان همایش ملی تنوع زیستی در تقویم کنفرانس های تخصصی کشور درج می شود.

منبع:

برچسب ها: