توسط محیط بان مازندرانی انجام شد؛ ثبت تصاویری از پلنگ در منطقه حفاظت شده مازندران

به گزارش باغ من محیط بان مازندرانی تصاویری زیبا از پلنگ در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی ثبت کرده است.
دریافت ۱۲ MB به گزارش باغ من به نقل از مهر، ابوالفضل رهبری زاده محیطبان مازندرانی موفق به ثبت و ضبط تصاویری زیبا از پلنگ در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی کرده است. پلنگ از گونه های درمعرض خطر و تحت حمایت محیط زیست به حساب می آید.

برچسب ها: