توسط اداره محیط زیست بهارستان؛ مراکز پسماند و دپو زباله پایش می شود

به گزارش باغ من رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان، از بازدید و پایش مستمر مراکز دپو موقت زباله این شهرستان اطلاع داد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، شیدا اکار، اظهار داشت: کارشناسان این اداره به منظور نظارت بر اجرای موارد ابلاغی در مورد پسماندهای آلوده به ویروس کرونا که از جانب این اداره به شهرداری ها ارسال شده، مراکز دپوی زباله شهرستان را به صورت مستمر مورد بازدید قرار می دهند. وی ادامه داد: در هفته ای که گذشت، مراکز دپوی زباله گلستان و نسیم شهر مورد پایش قرار گرفت که با عنایت به تخلیه و ماندگاری کیسه های زباله بیمارستانی در کنار زباله های خانگی در یکی از مراکز دپو، اخطار لازم در این خصوص به شهرداری مربوطه داده شد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان، با اشاره به اینکه با عنایت به شیوع بیماری کرونا و وجود احتمالی پسماندهای آلوده به این ویروس بخصوص در روزهای کنونی، مدیریت اصولی بر پسماندهای پزشکی و بهداشتی لزوم دارد، تصریح کرد: علاوه بر مراکز درمانی و بیمارستان های شهرستان، شهروندان هم باید نسبت به رعایت مسائل بهداشتی و تفکیک زباله هایی با امکان آلودگی ویروسی از زباله های خانگی توجه ِویژه داشته باشند. اکار همینطور با اشاره به مشاهده یک مورد پسماند سوزی در نسیم شهر بدون حضور عاملان طی گشت و پایش این منطقه از جانب مأموران محیط زیست در شب گذشته اظهار داشت: در پایش های محیط زیست شهرستان در حوزه تحت مدیریت، مواردی از پسماند سوزی مشاهده شده که این مورد نظارت بیشتر مسؤلان و متولیان حوزه مدیریت پسماندها بخصوص شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها را بویژه در شرایط فعلی می طلبد. او در آخر تصریح کرد: در این خصوص محیط زیست دغدغه خاصی دارد و در صورت هرگونه اهمال کاری و بی مسئولیتی با عاملان و مسببان برخورد قانونی با درخواست اشد مجازات خواهد شد.