پیش بینی یک هواشناس؛ تغییر روند اقلیمی ایران به سمت اقلیم بارشی تا سال ۱۴۳۰

به گزارش باغ من یک هواشناس اظهار داشت: روند اقلیم بارشی تا سال ۱۴۳۰ یک فرم نوسانی مناسب قرار گرفته و بارش ها در هر ۴ تا ۵ سال به صورت نرمال و یا بالاتر از نرمال خواهد بود.
پروفسور حسین اردکانی از بنیان گذاران هواشناسی در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در روز ۱۴ فروردین سال ۹۶ در یکی از روزنامه های معتبر کشور، مطلبی از قول رئیس هواشناسی وقت انتشار یافته بود، و وی از ورود ایران به یک دوره طولانی مدت خشکسالی آگاهی داده بود، این اظهار نظر بسیار تکان دهنده و نگران کننده برای آینده کشور خواند. احتمال ورود ایران به یک دوره ترسالی را پیش بینی کرده بودم این استاد هواشناسی با اعلان اینکه در اواخر سال ۹۵ پیش بینی کرده بود که ایران از سال ۹۷ با احتمال بسیار زیاد وارد یک دوره ترسالی خواهد شد، تصریح کرد: این پیش بینی باتوجه به جو حاکم، مورد انتقاد خیلی از همکارانش قرار گرفت. اردکانی با اشاره به اینکه پیش بینی های صورت گرفته را بر طبق تحقیق و بررسی های گسترده علمی اش انجام داده است، گفت: این پیش بینی طولانی مدت باتوجه به کلیه مدلهای اقلیمی و با در نظر گرفتن کلیه پارامترهای مؤثر در گردش کلی جو بوده و عوامل طبیعی و عوامل غیر طبیعی و اثرات دستکاری انسانی در روی کره زمین در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: کارهای خورشیدی (Solar activities) و برهم کنش فاکتورهای گوناگون دور پیوندهای هواشناسی، هریک به نوبه خود و با جفت شدن با دیگر پیوندها می تواند تا اندازه زیادی کنترل کننده اقلیم روی کره زمین هم در مقیاس بزرگ و هم در مقیاس متوسط باشد. تغییر روند اقلیمی ایران به سمت اقلیم بارشی اردکانی با یادآوری این نکته که این تحقیق گروهی با همکاری تعدادی از کارشناسان هواشناسی انجام شده است، اظهار داشت: به این نتیجه رسیدیم که با احتمال بسیار زیاد از سال ۹۶ به بعد تا حداقل ۲۰ الی ۳۰ سال آینده یعنی حدوداً تا سال ۱۴۳۰ خوشبختانه روند اقلیم بارشی خاور میانه به سمت ایران در یک فرم نوسانی هارمونیکی مناسبی قرار می گیرد. این استاد هواشناسی با اعلان اینکه بارش ها در هر ۴ تا ۵ سال در این مناطق به صورت نرمال و یا بالاتر از نرمال خواهد بود اشاره کرد: در این نوسانات یک اوج هم دیده می شود، یعنی در این پریود زمانی یک سال آن در حالت اوج (Extreme) دیده می شود. ولی در پریود بعدی آن متأسفانه دو سال تا دو سال و نیم سال های کم بارشی یعنی میانگین بارش زیر نرمال خواهد بود ولی خوشبختانه حالت فرینی در این کم بارشی زیاد دیده نمی گردد. سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ بارش ها، میانگین و بالاتر میانگین بوده و یک سال از آن در حالت اوج خواهد بود اردکانی به توضیح این پیش بینی بلندمدت پرداخت و اشاره کرد: برای واضح شدن این مطلب اگر روند منحنی این تغییرات را با میانگین مقایسه نماییم و در یک شکل سه بعدی نشان دهیم در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۲ بارشی میانگین و بالای میانگین و یک سال در آن حالت اوج (فرین) دیده می شود و در سال های ۱۴۰۱ یا ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ سال های کم بارشی یا می توان گفت خشکسالی ضعیفی خواهد داشت و این شکل هارمونیکی تقریباً تا سال ۱۴۳۰ ادامه خواهد داشت. در صورت تحقق این پیش بینی ایران از مرز کمبود آب دور می شود این استاد هواشناسی با ابراز خرسندی از اینکه در صورت به حقیقت پیوستن این نظریه و پیش بینی کشورمان از مرز کمبود آب بحرانی دور خواهد ماند، اشاره کرد: اما سفارش هایی هم وجود دارد که در بارش های لحظه ای شدید و یا در حالت سیستماتیک، بسیار گسترده بوده و دولتمندان به خصوص مدیران استانی موظف می باشند که پیش بینی های لازم را برای مهار کردن و انباره کردن آب های جاری در مخازن های در دستور کار قرار دهند تا در سال های کم بارش، بتوانیم از آن به بهترین صورت استفاده نمائیم. وی با تاکید بر اینکه اعلام چنین نظریه ای می تواند برای هواشناسان و اقلیم شناسان کشور بسیار تعجب انگیز باشد، اشاره کرد: با وجود احتمال این واکنش های پیش بینی نشده، لازم دانسته ام که نظریه خودم را بوسیله رسانه ها اعلام کنم و از خداوند بزرگ برای حقیقت پیدا کردن آن کمک طلبم.

منبع:

برچسب ها:, , ,