دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی: خودروسازان وقت می خرند تا سود بیشتری کسب کنند

به گزارش باغ من اشجعی با اشاره به نامه نگاری مجدد خودروسازان برای تعویق مهلت ارتقای کیفیت خودرو های تولیدی به استاندارد یورو ۵ اظهار داشت: خودروسازان تنها به دنبال خریدن وقت و سود بیشتر هستند.
بهزاد اشجعی دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر از مهلت خواهی مجدد خودروسازان برای تعویق ارتقای کیفیت آلایندگی خودرو ها به استاندارد یورو ۵ اطلاع داد. وی با اشاره به نامه نگاری های چندین باره خودروسازان و وزیر صمت برای مهلت خواهی مجدد و تعویق ارتقای کیفیت خودرو های تولیدی به استاندارد یورو ۵، تصریح کرد: خودرو سازان ۷ سال است برای ارتقای کیفیت خود زمان خریده اند.
دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در سال ۹۲ خودروسازان به ارتقای کیفیت خودرو ها بر اساس استاندارد یورو ۴ اقدام نموده اند، خاطرنشان کرد: بر طبق قانون ارتقای کیفیت به استاندارد یورو ۵ باید در سال ۹۴ اتفاق می افتاد و در این مدت ۵ سال دائماً بهانه تراشی می کنند. وی با اشاره به اینکه طرح مشکلاتی از قبیل کیفیت پایین سوخت تولیدی، تحریم و قیمت کاتالیست بهانه های خودروسازان بوده که از جانب کارشناسان و نهادهای مسئول بارها نقد شده است، اظهار داشت: محیط زیست به صورت کامل مطمئن شده که خودروسازان فقط می خواهند وقت بخرند تا با تولید خودرو های با استاندارد پایین تر سود بیشتری ببرند. اشجعی با اشاره به اینکه محیط زیست در مورد مهلت خواهی مجدد خودروسازان به مدت ۳ ماه دیگر مخالفت خویش را اعلام نموده است، تصریح کرد: وقتی از ۳ ماه صحبت می کنند یعنی می خواهند یکسال دیگر هم ارتقا را به تعویق بیاندازند.