در گفت وگو با باغ من اعلام شد دست طبیعت به داد ارومیه رسید

به گزارش باغ من مدیرکل سنجش از دور سازمان فضایی ایران با تاکید بر اینکه در بارندگی های سالجاری بر خلاف سال قبل که تبدیل به سیل شد، مهار و در مخازن پشت سدها جمع آوری شدند، اظهار داشت: این بارندگی ها نه تنها باعث شد سطح آب دریاچه ارومیه در شرایط خوبی قرار گیرد، بلکه تالاب های کشور که در پاییز حدودا خشک شده بودند هم پر آب شوند که این امر به علت بارندگی هایی است که در سرتاسر کشور داشتیم.
مهندس مصطفی منصورپور در گفتگو با ایسنا با اشاره به آخرین رکورد میزان آبگیری دریاچه ارومیه با تاکید بر اینکه وضعیت آبگیری این دریاچه در ۱۰ سال گذشته دارای بالاترین رکورد است، اضافه کرد: تصاویر ماهواره ای از این دریاچه نشان داده است که سطح آب دریاچه حدود ۳ هزار و ۵۵۰ کیلومتر مربع رسیده است که می توان اظهار داشت که این حوضه آبریز به حدود ۷۰ درصد از ماکزیمم دریافت آب رسیده است.
وی با اشاره به اینکه امسال و در صورت ادامه بارش ها و ذوب برف با گرمای هوا، این میزان می تواند به ۸۰ درصد هم برسد، تصریح کرد: بررسی ها نشان داده است که این دریاچه حتی نسبت به ۳ ماه گذشته افزایش آب داشته است.
منصورپور با مقایسه وضعیت میزان آب دریاچه ارومیه امسال نسبت به اردیبهشت سال ۹۷، اظهار نمود: این بررسی نشان داده است که مساحت آب افزایش حدود ۵۰ درصدی داشته است. ضمن آنکه سدهای اطراف این دریاچه هم بیشتر از ۹۰ درصد آبگیری داشتند و هم اکنون که به سمت آب شدن برف ها می رویم، احیانا با ذوب شدن برف ها، رواناب هایی که به سمت دریاچه در حرکت هستند، سطح آب دریاچه ارومیه را افزایش خواهند داد.
وضعیت دریاچه ارومیه در روز ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹