صادق ضیاییان خبر داد فردا اغلب نقاط کشور بارانی است

به گزارش باغ من مدیرکل پیشبینی و اخطار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: بر اثر فعالیت سامانه بارشی فردا در اغلب نقاط کشور باران می بارد.
صادق ضیاییان مدیرکل پیشبینی و اخطار سریع سازمان هواشناسی در گفت و گو با خبرنگار مهر از فعال شدن مجدد سامانه بارشی در کشور اطلاع داد و اظهار داشت: خیلی از استان های کشور تحت تاثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت و فردا آسمان کشور بارانی خواهد بود. وی ادامه داد: این سامانه امروز جنوب غرب و غرب کشور را درگیر کرده و اغلب نقاط کشور به جز جنوب شرقی را در برخواهد گرفت. مدیرکل پیشبینی و اخطار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه این سامانه بارشی در روز جمعه در نوار شمالی کشور بارندگی خفیفی ایجاد خواهد کرد، تصریح کرد: از روز شنبه مجدداً یک سامانه بارشی وارد کشور خواهد شد. به قول ضیائیان دمای کشور از روز آینده روند افزایشی خواهد داشت.