پایش ۷۱ واحد ضایعاتی در غرب تهران صورت گرفت

باغ من: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار از بازدید و پایش ۷۱ واحد ضایعات خشک در این شهرستان طی دو مرحله گشت در این هفته آگاهی داد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، شیدا اکار در تشریح این خبر با اشاره به اینکه بیشتر این واحدها بدون ستاندن تاییدیه از محیط زیست مستقر شده اند، اضافه کرد: فعالیت بعضی از این واحدها به سبب عدم رعایت ضوابط مدیریت پسماند با آلودگی محیط زیست خصوصاً آلودگی هوا هم راه است و لازم است که فعالیت این واحد ها بطور مستمر تحت پایش و نظارت باشد. ایشان سپس با اعلان اینکه تعداد ۱۴ واحد به سبب قرارگیری در بافت مسکونی، برای جمع آوری به بند ۲۰ ماده ۵۵شهرداری ها معرفی گشتند، گفت: به مابقی واحدها نیز تذکرات لازم درباب عدم ایجاد هر گونه آلودگی و رعایت ضوابط محیط زیستی در زمان فعالیت داده شد. اکار اشاره کرد: برای جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی سبب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشتی و محیط زیستی در شهرها هستند و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا یا تولید دود یا عفونت کنند در صورت داشتن مشکل محیط زیستی به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها جهت تعطیلی و جمع آوری با تایید محیط زیست ارجاع می شوند.

منبع: