پنجاه و نهمین روز هوای سالم برای پایتخت به ثبت رسید

به گزارش باغ من میانگین شاخص آلاینده های هوای امروز تهران بر روی عدد ۷۷ قرار گرفته و هوای پایتخت برای پنجاه و نهمین روز در شرایط سالم قرار دارد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته به صورت ثابت بر روی شاخص ۷۷ قرار گرفت. طبق گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، وضعیت هوای پایتخت با قرارگیری متوسط شاخصهای آلایندگی بر روی عدد ۷۷ در شرایط قابل قبول برای تنفس همه گروه های جامعه قرار دارد. این در شرایطی است که شاخص آلودگی لحظه ای هوا در این ساعت عدد ۷۱ را نشان می دهدبدین ترتیب منو اکسید کربن و دی اکسید گوگرد در شرایط پاک و ازن، دی اکسید نیتروژن، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون، ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در شرایط قابل قبول قرار دارند. در سال ۹۹ و تا امروز تهران ۱۵ روز هوای پاک، ۵۹ روز هوای قابل قبول و سالم و ۲ روز هوای ناسالم را تجربه کرده است.