تخریب آب و خاک مشکلی بزرگتر از آتش سوزی است

به گزارش باغ من رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: ۱۰۰ میلیون هکتارجنگل و مراتع در کشور داریم البته بعضی وقت ها اهمال هموطنان مشکلاتی را به وجود می آورد ولی مشکل بزرگ تر از آتش سوزی، تخریب خاک و آب است.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا عیسی کلانتری در یک برنامه رادیویی اظهار داشت: با بارش های خیلی خوب امسال، مراتع رشد بسیار خوبی داشتند و طبیعی است که در تابستان بسیاری از این ها خشک شوند و آماده آتش گرفتن باشند.

وی اضافه کرد: از مردم تشکر می کنم که در هنگام حضور در طبیعت، نکات ایمنی را رعایت می کنند، چون اگر رعایت نمی کردند آتش سوزی ها صد برابر امروز بود البته یک هکتار آتش سوزی هم خیلی زیاد است اما کل آتش سوزی که از اول سال داشتیم حدود کمتر ۱۵۰۰ هکتار تا به امروز بوده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه بخش از آتش سوزی در مراتع طبیعی است و بخشی هم به خاطر اهمال مردم و شبه عمد است، اظهار داشت: کشاورزان برای کشت دوم، باقیمانده کشت شان را آتش می زنند و نمی توانند آتش را مهار کنند و آتش به جنگل ها و مراتع سرایت می کند.

وی افزود: در استرالیا دو میلیون و ۴۰۰ هکتار و در کالیفرنیا ۶۰۰ هکتار از جنگل ها سوخت.

معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: محیط زیست و منابع طبیعی اهمیت دارد ولی باید منصف باشیم. مردم هم خیلی رعایت می کنند و گرنه باید صدها هزار هکتار از منابع طبیعی را از دست بدهیم.

وی افزود: مردم برای حفاظت از محیط زیست بسیاری از مسائل را رعایت می کنند، البته برخی وقت ها اشتباه می شود. بعنوان مثال پلاستیک ها را در جنگل رها می کنند که پلاستیک ها مثل ذره بین عمل می کنند و موجب آتش سوزی می شوند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه محیط زیست اساساً وظیفه سیاستگذاری دارد و فقط در مناطق چهارگانه وظایف اجرایی دارد، اظهارکرد: سازمان حفاظت محیط زیست، تعیین کننده طرح های توسعه کشور نیست و محیط زیست طبق قانون باید بررسی نمایند که طرح ها ضوابط زیست محیطی را برای اجرا دارد یا خیر؟

کلانتری با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست اجازه ساخت جاده ای که ضوابط زیست محیطی نداشته باشد، را نمی دهد، اظهار داشت: با هرگونه تخلف در اجرای ضوابط زیست محیطی برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: مسئول تصمیم گیری در حوزه آب کشور، وزارت نیرو است ولی انتقال آب ضوابط دارد و باید ضوابط زیست محیطی آن اجرا شود.

کلانتری در ادامه با تاکید بر اینکه تغییر کاربری اراضی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار داشت: محیط زیست بر مبنای وظایف قانونی، اجازه ساخت و ساز و ویلا سازی در مناطق تحت مدیریت سازمان را نخواهد داد.

وی افزود: فقط ۱۱ در صد از اراضی کشور در مناطق چهارگانه محیط زیست است و مدیریت و حفاظت از مابقی اراضی کشور با سازمان جنگل هاست. ساخت و ساز فقط در مستثنیات مناطق حفاظت شده که مالک آن مردم هستند، تابع قانون است و سازمان حفاظت محیط زیست بر مبنای قانون، عمل خواهد می کند.

معاون رئیس جمهوری از مردم و سمن های محیط زیستی برای حفظ محیط زیست تشکر کرد و اظهار داشت: محیط زیست امانت مردم است و ما فشارهایی را که از طرف مردم حتی در شرح وظایف سازمان حفاظت محیط زیست نیست، می پذیریم.

وی افزود: قوه قضاییه هم خوشبختانه در مورد برخورد با تخلفات زیست محیطی برخورد قانونی و در این عرصه خوب عمل می کنند.

معاون رئیس جمهوری در مورد صدور مجوز شکار برای افراد خارجی اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست برای مجوز شکار طبق قانون عمل می کند و تنها در طول سال حداکثر ۱۵۰ مجوز شکار صادر می کند که برای گونه های نر و بالای ۹ است که سنین پیری را می گذرانند. ضمن آنکه شکارچیان دارای مجوز همراه با دو محیط بان وارد مناطق حفاظت شده می شوند.

وی در مورد درآمد حاصل از مجوزهای شکار نیز توضیح داد که ۳۰ درصد از درآمد حاصل از مجوزهای شکار به بومیان مناطق می رسد و مابقی برای حفظ و حراست از مناطق چهارگانه محیط زیست هزینه خواهد شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بودجه سازمان محیط زیست بسیار محدود است و حدود ۹۳ درصد از این بودجه، صرف حقوق پرسنل می شود، اظهار داشت: فقط ۶ هزار محیط بان و جنگل بان داریم که باید از ۱۳۰ میلیون هکتار از اراضی و مناطق حفاظت شده حراست کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، او در آخر اظهارکرد: بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر مامور آتش نشانی در کشور داریم، در حالیکه فقط ۶۰۰۰ محیط بان و جنگل بان برای حفظ منابع طبیعی کشور فعالیت می نمایند.

منبع: