افزایش میزان آلاینده های هوا هوای تبریز برای تمامی گروه های سنی ناسالم شد

باغ من: مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی ضمن اشاره به افزایش میزان آلاینده های هوا اظهار داشت: هوای تبریز برای تمامی گروه های سنی ناسالم شد.

حمید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان ذرات معلق در هوا و شاخص کیفیت لحظه ای هوای تبریز در زمان حاضر ۱۵۱ ppm است.
وی افزود: وضعیت هوا برای تمامی گروه های سنی ناسالم می باشد، مردم از ترددهای غیرضروری و فعالیت طولانی در فضای باز اجتناب کنند.
قاسمی افزود: روز گذشته هم هوا برای گروه های حساس ناسالم بود ولی امروز با افزایش میزان آلاینده ها هوای تبریز برای تمامی گروه های سنی ناسالم شد.
وی اضافه کرد: باید کودکان و بیماران قلبی و ریوی از حضور در مکان های باز اجتناب کنند و مردم هم از خودرو های شخصی استفاده نکنند تا همچون چند روز گذشته وضعیت هوا به وضعیت سالم برسد. امیدواریم شهروندان با رعایت نکات زیست محیطی و استفاده نکردن از خودرو های شخصی درجهت کاهش شاخص آلودگی هوای تبریز گام بردارند.
شاخص کیفی هوا (AQI) یا شاخص آلودگی هوا (PSI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف نمایش می دهد.
براساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک می باشد.

منبع: