بعد از ۹ سال صورت گرفت؛ تصویب منطقه حفاظت شده انزان شهرستان مشگین شهر

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از تصویب منطقه حفاظت شده انزان مشگین شهر در شورایعالی حفاظت محیط زیست کشور پس از ۹ سال پیگیری اطلاع داد.

سعید شهند پس از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۰ شاهد تصویب و ارتقا منطقه حفاظت شده در استان اردبیل نبوده ایم اظهار نمود: در خلال مذاکرات و عرضه مستندات محیط زیستی از منطقه انزان مشگین شهر و عرضه الگوهای نوین زیست محیطی جهت تصویب این منطقه بعنوان منطقه حفاظت شده، سرانجام عصر روز دوشنبه با بررسی های انجام گرفته توسط شورایعالی حفاظت محیط زیست کشور این منطقه هم به جمع ۲ منطقه حفاظت شده استان اردبیل پیوست.
وی در ادامه به تشریح خصوصیت های زیست محیطی این منطقه پرداخت و اضافه کرد: منطقه شکار ممنوع انزان مشگین شهر به مساحت بیشتر از ۳۲ هزار هکتار بعنوان منطقه حفاظت شده ارتقا پیدا کرد و با ارتقا این سطح حفاظت شده، مجموع مساحت اراضی تحت حفاظت شده اداره کل محیط زیست استان اردبیل به بیشتر از ۱۷۳ هزار هکتار افزایش پیدا کرد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل میانگین استاندارد ملی مناطق حفاظت شده را ۱۱ درصد عنوان نمود و اظهار داشت: با اضافه شدن مساحت ۳۲ هزار هکتاری انزان مشگین شهر به سطح مناطق حفاظت شده استان، میانگین شاخص اراضی تحت حفاظت اردبیل به ۹.۷۲ صدم درصد رسید.
شهند به اهمیت و پتانسیل های زیستگاهی و حیات وحش منطقه انزان مشگین شهر هم اشاره نمود اظهار داشت: با عنایت به این که این منطقه در همسایگی مناطق حفاظت شده استان آذربایجان شرقی قرار گرفته بود و امکان پشتیبانی کامل این منطقه توسط اداره کل محیط زیست استان فراهم نبود، با ارتقا این مناطق بعنوان مناطق حفاظت شده استان اردبیل از جزیره ای شدن زیستگاه های مناطق شمال غربی استان هم جلوگیری به عمل آمد.
وی خاطرنشان کرد: با ارتقا و تصویب منطقه حفاظت شده انزان مشگین شهر، تعداد مناطق حفاظت شده استان به سه منطقه رسید که یک منطقه حفاظت شده در آق داغ خلخال و دیگری در منطقه اردبیل و تالاب نئور قرار دارد و دو طرح ملی محیط زیستی هم با عنوان غار یخگان خلخال و قله سبلان اردبیل هم جزو مساحت ۱۷۳ هزار هکتاری استان اردبیل به حساب می آید.

منبع: