هفت تاثیر حیاتی جنگلها بر زندگی انسان

به گزارش باغ من جنگل از دید عموم مردم فضایی بانشاط برای گردشگری و از نظر خیلی از ساکنان درون و حاشیه آن جنگل محلی برای کسب درآمد و امرار معاش است اما ارزش های علمی، اقتصادی و گردشگری تنها بخشی از کارکردهای مهم جنگل است. کشورهای توسعه یافته بر مبنای تجارب شان به اهمیت آن پی برده اند و همواره به دنبال بهبود کمی و کیفی جنگلها هستند.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا تولید اکسیژن و کاهش آلاینده ها یکی از مؤثرترین ارزش جنگلها در زندگی انسان است. در مجموع ۶۰ درصد از اکسیژن مصرفی جهان توسط پوشش گیاهی تولید می شود. بر مبنای برخی برآوردها هر هکتار جنگل می تواند ضمن جذب گازکربنیک سالانه ۲.۵ تن اکسیژن (نیاز ۱۰ نفر در سال) را آزاد کند. کاهش آلودگی صوتی، جذب گرد و غبار، جذب برخی گازهای شیمیایی و از بین بردن خیلی از باکتری ها، قارچ های تک سلولی و حشرات مضر از فواید دیگر درختان مناطق جنگلی به حساب می آید.

تعدیل آب و هوا

پوشش جنگلی سبب کاهش ماکسیمم دما و افزایش مینیمم دما و در مقایسه با مناطق عاری از درخت سبب اعتدال در وضعیت آب و هوا می شود.

کنترل آب های سطحی و تغذیه سفره های آب زیرزمینی

برای نفوذ یک لیتر آب در اراضی جنگلی پهن برگ هفت دقیقه و ۴۰ ثانیه، در اراضی کشاورزی ۴۶ دقیقه و ۴۶ ثانیه و در محیط خارج از جنگل چهار ساعت و ۲۶ دقیقه و ۴۰ ثانیه وقت لازم است. به عبارتی در عرض یک ساعت در زمین جنگلی پهن برگ ۸.۴ لیتر، در زمین کشاورزی ۱.۲۹ لیتر و در محیط خارج از جنگل ۰.۲۲ لیتر آب وارد خاک می شود. این نتایج نشان دهنده اهمیت پوشش گیاهی بخصوص جنگلها در پیشگیری از بروز سیل همینطور پیشگیری از تبخیر و تغذیه بهتر سفره آب زیرزمینی است همینطور جنگل منشأ خیلی از رودخانه ها و چشمه هاست.

حفظ و تولید خاک

صدها سال طول می کشد تا یک سانتیمتر خاک حاصلخیز شود. با وجود پوشش گیاهی بخصوص از نوع جنگلی علاوه براین که خاک گرفتار فرسایش آبی و بادی نمی گردد، کیفیت آن هم تقویت می شود. نتایج یک آزمایش ۱۰ ساله نشان داده است که میزان خاک از دست رفته (فرسایش یافته) در مناطق عاری از پوشش گیاهی بیش از۱۰۰ برابر مناطق دارای پوشش گیاهی است.

تولید دارو

بر اساس گزارش سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بیشتر از ۲۵ درصد از موارد مورد نیاز صنعت داروسازی مستقیما از درختان به دست می آید.

تولیدات صنعتی

هزاران فرآورده چوبی و سلولزی، صنعتی، شیمیایی و ساختمانی از جنگلها به دست می آید. از چوب جنگلها در تولید کاغذ، ابریشم و الیاف مصنوعی، فیلم عکاسی، مقوای فشرده، مصارف خانگی، راه آهن، روغن کشی، عایق سازی و تولید رنگ و موارد مختلف دیگر استفاده می شود.

اکوتوریسم

امروزه درآمد کشورهای توسعه یافته از راه گردشگری در مناطق جنگلی چندین برابر برداشت چوب از آن است. حفظ ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری و تنوع زیستی از کارکردهای دیگر جنگل هاست.

منبع: