در نشست با کمیسیون کشاورزی و فراکسیون محیط زیست مطرح شد؛ عوارض و جرایم پسماند در اختیار سازمان محیط زیست قرار بگیرد

رئیس سازمان محیط زیست با انتقاد از کمبود بودجه و اعتبارات اندک برای محیط زیست خواهان حمایت مجلس از افزایش اعتبارات شد و اظهار داشت: امیدواریم با حمایت شما عوارض و جرایم پسماند را دریافت نماییم.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست مشترک با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمن تقدیر از حضور نمایندگان در این جلسه اظهار داشت: من به پشتوانه و حمایت این مجلس انقلابی و ولایی افتخار می کنم که مطالبه گری را جز اولویت های خود قرار داده است. امیدوارم با اتکا به ظرفیت موجود مجلس و دولت مردمی، محیط زیست کشور را نجات دهیم. سلاجقه ضمن اشاره به ظرفیت های خوب موجود در کشور اظهار داشت: سازمان در سالهای اخیر کارهای فوق العاده ارزشمندی انجام داده است که به تفصیل در جلساتی خدمت شما عرضه می شود. وی در بخش دیگر سخنان خود با ذکر این نکته که مقام معظم رهبری در بیانات خود در حوزه محیط زیست به مدیریت جامع در این عرصه اشاره فرموده اند، خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست نقشه های توان اکوسیستمی کشور را طراحی می کند و بعد از این درخواست های دستگاههای اجرایی کشور بر طبق این نقشه ها اجرایی می شود. وی افزود: تکلیف ها بر دوش سازمان حفاظت محیط زیست بسیار سنگین است بر همین مبنا طرح های ما برای محیط زیست کشور طرح های کلان خواهد بود که با ظرفیت مجلس انقلابی اساسا به ثمر خواهد نشست. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم چنین اظهار داشت: ما بعنوان دستگاهی نظارتی از دولت مطالبه گری می نماییم اما در مقابل مجلس پاسخگو خواهیم بود تا اهداف مشترکمان به سرانجام برسد. وی افزود: با عنایت به گزارش های عرضه شده باید از تمام ظرفیت ها استفاده نماییم تا محیط زیست را از حالت ویترینی خارج نماییم. معاون رئیس جمهوری با انتقاد از کمبود بودجه و اعتبارات اندک برای محیط زیست کشور خواهان حمایت مجلس از افزایش اعتبارات سازمان شد و اظهار داشت: همینطور امیدواریم با حمایت شما عوارض و جرایم پسماند در اختیار سازمان قرار بگیرد که این مورد می تواند ظرفیت بزرگی برای ما باشد. سلاجقه با تکیه بر این که یکی از اولویت های اصلی سازمان بحث مدیریت پسماند استانهای شمالی کشور است، خاطرنشان کرد: برای این مورد طرح و برنامه اجرا شده است و دستگاههای اجرایی آماده اند که این طرح را به انجام برسانند. وی حضور در جوامع بین المللی را امری مهم و بنیادین در شرایط امروز عنوان نمود و اظهار داشت: با حضور در جوامع بین المللی و با طرح برنامه می توانیم قابلیت ها و چالش های خود در بحث آلودگی هوا و دریا را مطرح نماییم. هم چنین باید با ترسیم نقشه راه از اتفاقات احتمالی پیشگیری نماییم. او در آخر بحث تغییر اقلیم را از مباحث اصلی کشور و تمام جهان دانست و خواهان توجه بیشتر به این مورد بخصوص در جوامع بین المللی شد.