براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا ؛ هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم می باشد

به گزارش باغ من شاخص آلودگی هوای تهران با قرار گرفتن بر روی عدد ۱۱۵، برای گروههای حساس ناسالم می باشد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت، شاخص آلودگی هوای تهران هم اکنون روی عدد ۱۱۷ قرار دارد. بر این اساس و با عنایت به استانداردها، هوای پایتخت برای گروههای حساس ناسالم می باشد. همینطور روز گذشته نیز، هوای شهر تهران با شاخص ۱۳۴ برای گروههای حساس در شرایط ناسالم قرار داشت. با عنایت به ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. از آغاز سال تابحال تهران دو روز هوای پاک، ۲۰۰ روز هوای قابل قبول، ۷۸ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس و ۶ روز هوای ناسالم را تجربه کرده است.

منبع: