مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب ها تاکید کرد احیای تالاب ها مستلزم برخورد با چاه های غیر مجاز

مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب ها سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: اگر برخورد با چاه های غیر مجاز در حاشیه تالاب ها صورت نگیرد، عملاٌ احیای تالاب ها غیر ممکن است چون هرچقدر آب به داخل تالاب ها ریخته شود، همان قدر آب توسط چاه ها برداشت می شود.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا آرزو اشرفی زاده اظهار نمود: یکی از کارکردها و خدمات تالاب ها، تغذیه آب های زیرزمینی است و تبادل آب بین تالاب و سفره های آب زیر زمینی اهمیت بسیار بالایی دارد ازاین رو تخلیه سفره های آب زیرزمینی در حاشیه تالاب ها می تواند تبعات جبران ناپذیری بر اکوسیستم های تالابی داشته باشد.

وی وضعیت تالاب پریشان را از بارزترین نمونه های تأثیر تخلیه سفره های آب زیرزمینی بر تالاب ها دانست و خاطرنشان کرد: چاه های مختلف و غیرمجازی که پیرامون تالاب پریشان حفر شده و برداشت های غیرمجازی که از آب های زیرزمینی صورت گرفته است، سبب شده که این تالاب نتواند هیچ گونه آبگیری در سالهای اخیر داشته باشد.

مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب ها در ادامه اظهار داشت: در حوضه دریاچه ارومیه هم افزایش برداشت آب از سفره های زیرزمینی باعث پیشروی آب شور به سمت چاه ها و شور شدن اراضی کشاورزی شده است. این امر بخصوص در استان آذربایجان شرقی به چالشی جدی در دشت های اطراف دریاچه بدل شده است.

اشرفی زاده برنامه های مدیریت زیست بومی تالاب ها را از نگاههای اصلی سازمان حفاظت محیط زیست عنوان و اظهارکرد: در برنامه های مدیریت زیست بومی تالاب ها، تمامی ذینفعان دخیل هستند و یکی از محورهای برنامه یاد شده آب است که در آن تکلیف همه دستگاه ها مشخص شده است.

وی افزود: طبق قوانین موجود، طرح احیا و تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی از وظایف وزارت نیرو است اما در برنامه های مدیریت زیست بوم هر تالاب، کنترل برداشت های غیر مجاز از آب های زیرزمینی و تأثیر آن بر وضعیت تالاب ها دیده شده است و دستگاههای ذینفع در زیرمجموعه وزارت نیرو موظف به اجرای قانون هستند.

مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب ها تصریح کرد: اگر برخورد با چاه های غیر مجاز در حاشیه تالاب ها صورت نگیرد، عملاٌ احیای تالاب ها غیر ممکن است چون هرچقدر آب به داخل تالاب ها ریخته شود به علت ارتباط هیدرولوژیکی که با سفره های زیرزمینی دارند، همان قدر آب توسط چاه ها برداشت می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست اشرفی زاده در انتها اظهار داشت: باآنکه مدیریت منابع آب می بایست در کل حوضه آبخیز صورت گیرد ولی در حریم قانونی تالاب ها که ۱۵۰ متر در نظر گرفته شده است، بحث اعمال قانون هم انجام می شود.

برچسب ها:, , ,