وضعیت قرمز در ۱۲ ایستگاه کیفیت هوای تهران

باغ من: در صورتیکه کیفیت اکنون هوای پایتخت ۱۳۰ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است و کیفیت هوا در ۱۲ ایستگاه در وضعیت قرمز قرار دارد.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، برمبنای آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوا در ایستگاه های سوهانک( منطقه ۱)، شریف( منطقه ۲)، دانشگاه علم و صنعت( منطقه ۴)، تربیت مدرس( منطقه ۶)، ستاد بحران( منطقه ۷)، شهرداری منطقه ۱۱، پیروزی( منطقه ۱۳)، پارک شکوفه( منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، شادآباد( منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹ و شهرداری منطقه ۲۱ در وضعیت ناسالم برای همه گروه ها قرار دارد.

کیفیت هوا در ایستگاه های اقدسیه( منطقه ۱)، دانشگاه شهید بهشتی( منطقه ۱)، شهرداری منطقه ۲، پاسداران( منطقه ۳)، شهرداری منطقه ۴، دانشگاه تهران( منطقه ۶)، شهرداری منطقه ۱۰، پارک رازی( منطقه ۱۱)، اتوبان محلاتی( منطقه ۱۴)، مسعودیه( منطقه ۱۵)، پارک سلامت( منطقه ۱۷)، پارک قائم( منطقه ۱۸)، پونک، شهر ری( منطقه ۲۰) و شهرک چشمه( منطقه ۲۲) در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.

امروز شهرداری منطقه ۱۵ با شاخص ۱۶۷ آلوده ترین ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران بوده است.

کیفیت هوا در ایستگاه های ژئوفیزیک( منطقه ۶) و گلبرگ( منطقه ۸) قابل قبول گزارش شده است.

در ایستگاه های دانشگاه شهید بهشتی( منطقه ۱)، گلبرگ( منطقه ۸)، میدان فتح( منطقه ۹)، اتوبان محلاتی( منطقه ۱۴)، مسعودیه( منطقه ۱۵)، پونک، شهرداری منطقه ۱۶، شهرداری منطقه ۲۲ و شهرک چشمه( منطقه ۲۲) ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بعنوان آلاینده شاخص ثبت نشده است.

در ایستگاه های پونک، دانشگاه شهید بهشتی( منطقه ۱) و شهرک چشمه( منطقه ۲۲) نیتروژن دی اکسید آلاینده شاخص است. نیتروژن دی اکسید (NO۲) از آلاینده های ناشی از احتراق سوخت در وسایل نقلیه موتوری، نیروگاه های زغال سنگ، نفت و گاز، بویلرهای صنعتی و سوزاندن زباله است.

سازمان هواشناسی در این شرایط جوی سفارش می کند پرهیز از ترددهای غیر ضروری به مناطق پرتردد (بویژه برای سالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری)، اجتناب از کارهای فیزیکی و ورزشی در فضای باز، مدیریت مصرف سوخت های فسیلی و زمان فعالیت واحدهای صنعتی در سطح و حومه کلان شهرها در دستور کار قرار گیرد.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم بندی می شود. بر طبق این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا “پاک”، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا “قابل قبول(سالم) یا متوسط”، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا “ناسالم برای گروههای حساس”، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا “ناسالم برای همه گروه ها”، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا “بسیار ناسالم” و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا “خطرناک” است.

منبع:

برچسب ها:, , ,