رییس سازمان هواشناسی: تجهیزات هواشناسی با استانداردها فاصله دارند

به گزارش باغ من رئیس سازمان هواشناسی اظهار داشت: فاصله ایستگاه ها در کشورهای توسعه یافته ۲۵کیلومتر است درحالی که این فاصله در ایران حدود ۱۰۰ کیلومتر است و این وضعیت با استانداردها مغایرت دارد.

سحر تاج بخش در گفت و گو با ایسنا درباره اعتبارات سازمان هواشناسی اظهار نمود: سازمان هواشناسی یک سازمان حاکمیتی است و بخش اعظمی از هزینه های آن از راه دولت تأمین می شود. طی دو سال قبل شرایط اعتبارات عمرانی ما خیلی مساعد نبود اما در جهت تأمین اعتبار تلاش شد.

وی اضافه کرد: با عنایت به ورود بیشتر تجهیزات از خارج از کشور هزینه های ارزی برای خرید آنها افزایش پیدا کرده است، با این وجود تلاش سه ساله ما در راه بهبود شبکه ایستگاه ها بوده است.

تاج بخش ضمن بیان اینکه در سازمان هواشناسی هنوز با استانداردها فاصله داریم، اظهار نمود: اگر روند افزایش اعتبارات ادامه یابد، با اعتباراتی که در اختیارمان قرار داده می شود شبکه های دیدبانی شامل رادارها و ایستگاه های خودکار و ایستگاه جو بالا را می توانیم تقویت و بروزرسانی نماییم.

وی با بیان اینکه لزوم توسعه تجهیزات کاملا محسوس است، اظهار داشت: طی بررسی های انجام شده در ۱۲کشور توسعه یافته دریافتیم که ایستگاه های هواشناسی حدود ۲۵ کیلومتر از هم فاصله دارند این درحالیست که در ایران این فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتر است و این میزان فاصله با استانداردهای پایش مغایرت دارد.

تاج بخش افزود: کار اصلی سازمان هواشناسی پایش جو است. هرچه ایستگاه های بیشتری وجود داشته باشد، جو را بهتر مانیتور می نماییم و به تبع آن پیشبینی های بهتر و دقیق تری را می توانیم انجام دهیم و اگر داده ها به صورت آرشیو جمع آوری شود، ورودی خوبی برای مدلهای پیشبینی بعدی است ازاین رو اساس فعالیت ما توسعه شبکه پایش است که احتیاج به زمان دارد تا به سرانجام برسد.

رییس سازمان هواشناسی اضافه کرد: طی چندین سال قبل اقدامات خوبی انجام شده است اما به علت کمبود اعتبارات اتفاقات مثبتی نیفتاد و ما به توسعه نرسیدیم البته امیدواریم با توجه دولت، اعتبارات تامین گردد تا بتوانیم تجهیزات لازم را تأمین نماییم.

وی ضمن اشاره به تلاش جهت استفاده از ظرفیت ها و توان داخلی اظهار داشت: منابع مالی سازمان هواشناسی محدود است و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان به تنهایی برای ما مقدور نبود ازاین رو با حمایت معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری و حمایت فنی سازمان هواشناسی ۸۷ پروژه را برای ساخت تجهیزات داخلی در دستور کار قرار دادیم.

تاج بخش در انتها خاطرنشان کرد: تا تجهیزات داخلی ساخته شوند و بتوانند این استانداردها را کسب کنند، زمان می برد ازاین رو تا آن زمان باید همچنان به روش های قدیمی ادامه دهیم.

منبع: