جابر اعظمی: شبکه ملی متخصصان تالابی تشکیل گردد

قهرمان تالاب خواهان تشکیل شبکه ملی متخصصان تالابی با حضور پژوهشگران، متخصصان، دانشگاهیان و صاحب نظران این عرصه شد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، جابر اعظمی دانشیار و مدیر گروه علوم محیط زیست دانشگاه زنجان و قهرمان تالابی بخش علمی تحقیقاتی در سال ۱۳۹۸ با اعلان اینکه تالاب ها کارکردها و خدمات متفاوت و متنوعی دارند، اظهار داشت: ازجمله خدمات تالاب ها کمک به توسعه جوامع محلی حاشیه تالاب هاست. اعظمی اضافه کرد: تولید علوفه برای دامداران محلی، کنترل ریز گردها، تصفیه آلودگی ها، کنترل سیلاب و سیل های ناگهانی، ذخیره آب، ایجاد تنوع زیستگاهی بسیار زیبا، پشتیبانی از گونه های گوناگون گیاهان و جانوران وابسته به آب، ایجاد مناظر زیبا برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی برخی دیگر از خدمات اکوسیستم های باارزش تالابی است. مدیر گروه علوم محیط زیست دانشگاه زنجان ضمن تاکید بر نقش مستقیم تالاب ها در رونق اقتصاد محلی بوسیله توسعه متوازن مشاغلی همچون صیادی، دامداری، کشاورزی، صنایع دستی همچون حصیربافی، اشاره کرد: توسعه صنعت گردشگری از دیگر تأثیرات مهم تالاب ها بر اقتصاد و توسعه جوامع محلی حاشیه ای است. وی ابراز امیدواری کرد: با درک درست ارزش تالاب ها و ایجاد زمینه برای مشارکت تمامی ذینفعان بتوانیم گام های مؤثرتری برای صیانت از تالاب ها برداریم. اعظمی، بهره مندی از توان متخصصان در تصمیم سازی و تصمیم گیری برای تالاب ها، توسعه آموزش در رده ها و سطوح مختلف برای صیانت از تالاب ها، افزایش همکاریهای بین بخشی خصوصاً با وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو خصوصاً درزمینه‌ی تعیین و تخصیص نیاز آبی تالاب ها، استفاده از توان تحقیقاتی و مطالعاتی کشور، تخصیص بودجه مناسب و مشخص برای تالاب ها، بهره گیری از توان و تجارب بین المللی در زمینه‌ی حفظ و احیا تالاب ها را تعدادی از پیشنهادهای خود برای حفظ تالاب های کشور برشمرد. مدیر گروه علوم محیط زیست دانشگاه زنجان اضافه کرد: تشکیل شبکه ملی متخصصان تالابی با حضور پژوهشگران، متخصصان، دانشگاهیان و صاحب نظران این عرصه می تواند به ارائه تحقیقات و مطالعات به روز برای مدیریت، حفاظت و احیا تالاب ها منجر شود. اعظمی اظهار داشت: این شبکه باید متخصصان و دانشگاهیان سراسر کشور را در برگیرد و محدود به دانشگاه ها و افراد ساکن در پایتخت نباشد. گفتنی است، طی سالهای اخیر بمنظور شناسایی، جمع آوری و طبقه بندی تجربیات موفق در رابطه با حفاظت بهینه اکوسیستم های تالابی و تشویق و گسترش فرهنگ تالابی در کشور، برنامه سالانه انتخاب قهرمان تالاب و محیط بان نمونه تالابی هم زمان با روز جهانی تالاب ها (۲ فوریه) انجام می شود. جابر اعظمی دانشیار و مدیر گروه علوم محیط زیست دانشگاه زنجان در سال ۱۳۹۸ یکی از قهرمانان تالابی برگزیده بود. «پایش جیوه در بافت پرندگان تالاب ها» در تالاب های بین المللی انزلی و گمیشان در سال ۱۳۸۸، «حد مجاز مصرف ماهیان این منطقه برمبنای مقدار آلودگی های مانده»، «ارزیابی یکپارچگی اکولوژیک این اکوسیستم های ارزشمند»، بررسی «مقدار نیاز آبی تالاب ها برمبنای روش های ملی و بین المللی» تعدادی از اقدامات باارزش وی است.