هوای اصفهان و 2 شهر مجاور ناسالم می باشد

به گزارش باغ من کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: شاخص کیفی هوای این کلانشهر امروز با میانگین ۱۰۷ وضعیت (نارنجی) ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.

محمود مزارع در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: کیفیت هوا بر طبق اطلاعات ایستگاه های پایش آنلاین در خیابان احمدآباد با شاخص ۱۰۴، باهنر با شاخص ۱۳۴، انقلاب با شاخص ۱۲۱، جِی با شاخص ۱۱۳، بزرگراه خرازی با شاخص ۱۰۳، کاوه با شاخص ۱۲۰، فرشادی با شاخص ۱۱۱، فیض با شاخص ۱۰۵، میرزا طاهر با شاخص ۱۰۹ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۰۲ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
او با اشاره به این که شاخص هوا در سه ایستگاه استانداری، باغ غدیر و دانشگاه قطع است، افزود: شاخص کیفی هوا در ایستگاه رودکی، رهنان و پروین به ترتیب با ۸۱، ۹۷ و ۹۸ AQI وضعیت (زرد) قابل قبول را نشان میدهد.
کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: امروز وضعیت کیفیت هوای شهر صنعتی سگزی با شاخص ۱۱۲ و مبارکه با شاخص ۱۱۳ ناسالم برای گروههای حساس و شاهین شهر با شاخص ۹۷ در وضعیت قابل قبول ثبت شده ضمن این که ایستگاه های منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی شهر، نجف آباد و کاشان همچنان قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناکست.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می دهد.

منبع:

برچسب ها:, , ,