موسسه تحقیقات آب اعلام کرد؛ پیش بینی 92 میلی متر بارش برای حوضه آبریز خلیج فارس در هفته آتی

باغ من: برمبنای پیش بینی موسسه تحقیقات آب، بالاترین میزان بارش هفته آتی در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با بیشینه ۹۲ میلی متر و متوسط بارش ۲ میلی متر به وقوع خواهد پیوست.
به گزارش باغ من به نقل از وزارت نیرو، برای هفته جاری وقوع بارش ها در مناطق واقع در محدوده رشته کوه های زاگرس، جنوب تا تعدادی از مناطق واقع در مرکز خصوصاً در استانهای هرمزگان و کرمان، مناطق واقع در شمال، خصوصاً در سواحل دریای خزر و محدوده ارتفاعات رشته کوه های البرز پیش بینی می شود. همین طور باتوجه به چشم انداز بارش پیش بینی شده برای هفته دوم، وقوع بارش ها در مناطق واقع در سواحل دریای خزر، شمال غرب تا مناطقی از غرب کشور مورد انتظار است. وضعیت بارش پیش بینی شده برای حوضه آبریز دریای خزر تا ۲۹ بهمن ماه با بیشینه ۴۱ میلی متر و متوسط بارش ۴ میلی متری بالاترین میزان بارشی است که این هفته در حوضه های ۶ گانه اصلی کشور به وقوع خواهد پیوست. پس از آن برای حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان بیشینه بارش ۴۰ میلی متری با متوسط بارش ۴ میلی متری پیش بینی شده و حوضه آبریز فلات مرکزی ایران هم بیشینه ۳۵ میلی متری و متوسط ۴ میلی متری را خواهد داشت. در طول این مدت، حوضه آبریز قره قوم بیشینه ۱۰ میلی متری بارش را تجربه کرده و حوضه آبریز دریاچه ارومیه هم بیشینه بارش ۳ میلی متری با متوسط صفر میلی متری را تجربه خواهدنمود. حوضه آبریز مرزی شرق با بیشینه ۱۲ میلی متر خواهد بود که متوسط بارش آن نیز یک میلی متر است. بنابر این گزارش، در این هفته که منتهی به ۲۹ بهمن ماه است هیچ کدام از حوضه های آبریز درجه دو و سه کشور بدون باران نیستند و همه درصدی بارش دریافت می کنند. در هفته منتهی به ۶ اسفند ماه نیز وضعیت بارش ها نسبت به هفته منتهی به ۲۹ بهمن کمی تغییر دارد، به شکلی که حداکثر بارش پیش بینی شده برای آن در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان خواهد بود، آن هم با بیشینه ۹۲ میلی متری که متوسط بارش آن نیز ۲ میلی متر است. در طول این مدت، مقام دوم پر بارش ترین حوضه آبریز کشور در اختیار حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بیشینه ۸۴ میلی متری و متوسط ۱۵ میلی متر خواهد بود، بعد از آن حوضه آبریز دریای خزر با بیشینه ۶۰ میلی متری و متوسط ۱۳ میلی متر قرار خواهد داشت. حوضه آبریز قره قوم هم در هفته منتهی به ۶ اسفندماه بیشینه بارش ۷ میلی متری و متوسط بارش صفر میلی متری و بعد از آن حوضه آبریز مرزی شرق با بیشینه ۵ میلی متری قرار دارد. در هفته منتهی به ۶ اسفند ماه حوضه آبریز فلات مرکزی بیشینه بارش به میزان ۳۴ میلی متر و متوسط صفرمیلی متری را خواهد داشت. این گزارش می افزاید، پنج حوضه آبریز درجه دو کشور در هفته منتهی به ۶ اسفند ماه هیچ میزان بارشی را دریافت نخواهند کرد.

منبع:

برچسب ها:, , ,