بزرگیان خبر داد کاشت درختان مثمر و بومی با هدف کمک به اقشار کمتر برخوردار

دبیر پویش علمی درخت یاری اظهار داشت: پویش درخت یاری یک حرکت مردمی در جهت فرهنگ سازی کاشت درختان مثمر و بومی با هدف کمک به اقشار کمتر برخوردار است، تا ثمرات این درخت کاری به دستان این عزیزان برسد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر محمد امیر بزرگیان دبیر دومین پویش علمی درخت یاری در نشست خبری این پویش که بامداد امروز برگزار شد، با یادآوری این نکته که سال هاست گروههای مردمی و جهادی در زمینه درختکاری فعال بودند، اما این فعالیت ها لطمه هایی داشته است، و عمدتا درخت های کاشته شده سرانجامی نداشت و مدت کوتاهی پس از خشک می شدند. اظهار داشت: در هم اندیشی که با گروههای جهادی و مردمی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بجای درختکاری، باید به سمت درخت یاری برویم. بزرگیان با اعلان اینکه علاوه بر گروههای جهادی، فعالان اجتماعی و محیط زیست پیشنهادات خوبی دادند همچون این که پروژه درختکاری را به سمت درختان مثمر برده و در مناطق کم برخوردار بکاریم، اظهار داشت: با این هم اندیشی ها پویش درخت یاری شکل گرفت که یک حرکت مردمی درجهت فرهنگ سازی کاشت درخت های مثمر و بومی با هدف کمک به اقشار کمتر برخوردار است، تا ثمرات این درخت کاری را با کمک درخت یاران به دستان این عزیزان برساند. وی ادامه داد: در این پویش هر فرد یا گروهی می تواند با تهیه و کاشت درختان مثمر در به نتیجه رسیدن این هدف بزرگ گامی کوچک اما مهم بر دارد. دبیر پویش علمی درخت یاری با اشاره به این که گروههای جهادی برای مساعدت با این پویش با تمام ظرفیت شأن پای کار آمده اند، اظهار داشت: مراکز نیکوکاری نیز به همراهی شبکه فعال گروههای مردمی (سمن ها) اضافه شدند و بدین سان کاشت نهال بواسطه گروههای مردمی برای قشر ضعیف و لطمه دیده را کلید زدیم. وی ادامه داد: پای کار آمدن گروههای مردمی، جهادی و مؤسسات نیکوکاری موجب شد که مساله مالی خرید نهال درختان تا حد زیادی برطرف شود، و در کنار این ها دستگاه های حمایتی هم برای پیش برد اهداف پویش به ما کمک کردند و این کمک ها امسال هم ادامه دارد. بزرگیان با اعلان اینکه کارشناسان حوزه منابع طبیعی به ظرفیت های منطقه برای کاشت درخت در اقلیم و زمان مناسب کمک می کنند و افزون بر این صلاحیت گروههای جهادی همکاری در مناطق برای کاشت درختان تأیید می شود. اشاره کرد: برای محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار کشور، گاهی بسته معیشتی را به خانوارهای می دهیم که اثر آن در معیشت خانوار در نهایت ۳ هفته است، اما ما در چالش درخت یاری با ۵۰۰ هزار تومان، ۱۰ نهال را برای محرومان می کاریم، که حتی برای نسل های بعدی شأن هم ثمر داشته باشد. دبیر پویش علمی درخت یاری با برشمردن شیوه زندگی مردم در استان خوزستان، توضیح داد: برای مثال در این استان همه مردم بر طبق سبک زندگی خانه هایشان حیاط دار است و یا در جنوب کرمان که فضاهای کاشت زیادی در اختیار مردم است، می توانند بوسیله کاشت و نگهداری درختان مثمر، عایدی خوبی داشته باشند. حتی با کاشت دو درخت انبه که ۵۰۰ کیلو انبه می دهد. وی ادامه داد: در استانی مثل سیستان و بلوچستان خانواده محروم با کاشت درخت مثمر بومی منطقه مثل انبه هم معاشش را تامین می کند و هم می تواند محصولات درخت کاشته شده را در محل زندگی اش بفروشد. بدین سبب کاشت نهال یک کمک پایدار به مردم محروم در مناطق مختلف کشور است. بزرگیان با اعلان اینکه برای پیشبرد اهداف این پویش، سال قبل ۸۵۰ هزار نهال در مناطق مختلف کشور کاشته شده است، و باتوجه به اهداف درخت یاری به کاشت درخت اکتفا نکردیم، اظهار داشت: این درختان باید یاری شوند تا به ثمر برسند و گروههای بومی جهادی برای رسیدن به این هدف پای کارآمدند و راهبر ما در مناطقی هستند، درختان پویش از طرف مردم کاشته شده است. وی با اشاره به این که قسمتی از نیاز تامین سرانه فضای سبز، تولید اکسیژن با اجرای این پویش در کشور و در حقیقت از طرف گروههای محروم جامعه فراهم می شود، اظهار داشت: چون خانواده های همراه این پویش بروی نهال کاشته شده شأن احساس مالکیت دارند به آن توجه می کنند. احتمال این که درختان سالیان طولانی حفظ شوند بیشتر است. دبیر پویش علمی درخت یاری با اعلان اینکه فعالیت این پویش مختص هفته درختکاری نیست و در طول سال متوقف نمی گردد، اظهار داشت: تقریباً از ۸۵۰ هزار نهال کاشته شده در سال قبل چیزی حدود ۱۵ درصد خشک شده که به اعتقاد کارشناسان این حوزه عدد خوبی بوده است. بزرگیان اظهار داشت: امسال ۳ هزار خانواده محروم برای همراهی در این پویش شناسایی شده اند تا به کمک ۵۰۹ خانواده جهادی به درخت یاری بپردازند. در حالی که سال قبل ۲ هزار خانواده تحت پوشش این طرح قرار گفته بودند. وی هدف گذاری امسال پویش را کاشت یک میلیون ۵۰۰ هزار نهال عنوان نمود و اظهار داشت: این پویش در سال نخست فعالیتش حتی در استان سیستان و بلوچستان که شرایط اقلیمی سختی دارد. توانست موفق به ایجاد ۳ باغ شود که تامین نهال آن بوسیله پویش انجام شده و برای آبیاری باغ خیرین کمک رسانی کرده اند و بیش از ۳ هزار نهال کاشته شده است. بزرگیان افزود: همین طور در بخش های محروم شهر مشهد، گروههای مردمی و جهادی ۸ هزار نهال در مناطق حاشیه ای شهر کاشتند و برای رسیدن به اهدافشان حمایت دستگاه های مسئول را هم جلب کرده اند. همین طور در قم گروههای مردمی توانسته اند برای مساعدت با پویش مردم را پای کار بیاورند. دبیر پویش علمی درخت یاری با اعلان اینکه کاشت ۱۰۰ میلیون درخت مثمر هدف نهایی این پویش تعیین شده که برای آن یک طرح طولانی مدت ۱۰ ساله در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: می خواهیم شعار هر ایرانی یک درخت به شکل واقعی در جامعه ایرانی نمود پیدا کند. وی ادامه داد: اما هدف اصلی این پویش فرهنگ سازی کاشت درختان و درخت یاری است.