امضای قصدنامه همکاری هواشناسی ایران و ترکیه

قصد نامه تاسیس مرکز منطقه ای سامانه مشاوره و ارزیابی اخطار توفان شن و گرد و خاک سازمان جهانی هواشناسی WMO در غرب آسیا، امروز توسط روسای هواشناسی ایران و ترکیه امضا می شود.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، مراسم امضای قصدنامه «تاسیس مرکز منطقه ای سامانه مشاوره و ارزیابی اخطار توفان شن و گرد و خاک سازمان جهانی هواشناسی WMO در غرب آسیا» با حضور مقامات WMO به صورت غیرمجازی و حضور نمایندگان وزارت امورخارجه، نمایندگان حقوقی ریاست جمهوری و نمایندگان بین الملل وزارت راه و شهرسازی در محل سازمان هواشناسی برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، در کنگره پانزدهم ضرورت ایجاد سامانه اخطار شن و گرد و خاک WMO با هدف هماهنگ سازی دیدبانی ها و نمونه سازی پیشبینی تحقیقاتی توفان شن و گرد و خاک عنوان شد.

با توجه به مصوبه شماره ۱۳ شصت و ششمین نشست شورای اجرایی EC و مصوبه کنگره ۱۸و ۱۹ و وجود پتانسیل های لازم در هواشناسی ایران و ترکیه، راه اندازی این مرکز در قالب WMO و حمایت این سازمان بین المللی در دستور کار قرار گرفت.

منبع: