بذرپاش: اجرای 50 درصد قانون هوای پاک نیازمند منابع مالی نیست

به گزارش باغ من رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اهمیت دینی، اخلاقی و ملی محیط زیست اشاره کرد: صیانت از محیط زیست با هدف تحقق اهدافی ذاتی که منبعث از احکام دینی و ملی ما هستند انجام می شود. خیلی از عناوینی که بعنوان ترک فعل از آنها یاد می شود به سازمان حفاظت محیط زیست برنمی گردد اما سازمان باید پیگیر آنها باشد. دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی نیز در این امر به شما کمک می کنند.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، مهرداد بذرپاش امروز در دیوان محاسبات در جمع رئیس و معاونان سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: در بحث منابع درآمد با توجه به این که اوضاع همه نهادها و سازمان ها بد است و مشکل کمبود نیروی انسانی نیز مزید بر علت شده، نظر من این است که سازمان به جهت اینکه پرونده هایی که دنبال می کند باز نماند باید قراردادهایی با مجموعه های دیگر به امضا برساند و اینطور وظایف خودرا تقسیم کند.
بذرپاش در آخر اظهار داشت: عوارض آلایندگی باید در جهت بازدارندگی باشد اما به شهرداری رسیده است. این مساله باید پیگیری شود. همین طور قانون هوای پاک قانون بسیار عالی و کاملی است که دست شما را برای اجرای دستورالعمل های زیست محیطی باز می گذارد. ۵۰ درصد مواد این قانون نیاز به منابع ندارد و در حقیقت جابجایی مالی اتفاق می افتد و سازمان حفاظت محیط زیست می تواند با کمک دیگر دستگاهها آنرا اجرائی کند.

منبع: