امشب؛ دریاچه شهدای خلیج فارس به احترام زمین خاموش می شود

به گزارش باغ من امشب مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس به احترام زمین، خاموش می شود.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، فریدون رضوی کیا با اشاره به اینکه مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس هم گام با سایر بخش های شهرداری تهران طی سالهای گذشته نسبت به اجرای رویداد ساعت زمین اقدام نموده است، اظهار داشت: «ساعت زمین» یک رویداد جهانی سازماندهی شده توسط صندوق جهانی طبیعت است که طی آن خانواده ها و کسب و کارها با خاموش کردن چراغ ها و سایر دستگاههای الکتریکی غیرضروری به مدت یک ساعت اثرات تغییرات آب و هوایی و احتیاج به مصرف محتاطانه انرژی در جهان را به یاد می آورند و به زمین، فرصت نفس باردیگر می دهند. مدیر عامل شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران با اشاره به اینکه اغلب نمادهای شهری و ساختمان های مهم در کشورهای مختلف به این جنبش محیط زیستی ملحق شده اند، اظهار داشت: حرکت جهانی ساعت زمین اقدام نمادین برای جلب توجه همگان برای احترام گذاشتن به زمین و توجه به اهمیت استفاده صحیح از انرژی برق و جلوگیری از گرمایش زمین است. سال جاری، سومین سال پی در پی است که دریاچه شهدای خلیج فارس، در این رویداد زیست محیطی شرکت می کند. امشب از ساعت ۲۰: ۳۰ تا ۲۱: ۳۰، تمامی چراغ های دریاچه، به احترام زمین، خاموش می شود.