بازدید مدیران سازمان حفاظت محیط زیست از محل راه اندازی پتروشیمی بهشهر

باغ من: مدیرکل دفتر حراست و فرخی، مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست در سفری یکروزه به استان مازندران از محل راه اندازی پتروشیمی بهشهر و پناهگاه حیات وحش میانکاله بازدید نمودند.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، مسعود زاده علی مدیرکل دفتر حراست و رضا فرخی مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست در سفری یک روزه به استان مازندران از محل راه اندازی پتروشیمی بهشهر بازدید نمودند. در این بازدید که معاونین محیط زیست طبیعی و انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران نیز حضور داشتند، بر جلوگیری از هرگونه فعالیت و ساخت و ساز در این مجتمع تاکید گردید. مدیرکل دفتر حراست سازمان حفاظت محیط زیست و مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات این سازمان، همین طور از پناهگاه حیات وحش میانکاله و پاسگاه مرکزی این پناهگاه بازدید و با محیط بانان منطقه گفتگو و بر لزوم حفاظت همه جانبه این ذخیره گاه زیست کره تاکید نمودند.

منبع: