در گزارش باغ من مطرح شد؛ مرگ 2 توله یوز ایران آزمونی تاسف بار

به گزارش باغ من کارشناس و فعال محیط زیست با اعلان اینکه مرگ دو توله یوز خارتوران شاهرود آزمون و خطای تأسف بار برای سازمان محیط زیست بود، اظهار داشت: تنها راه نجات پروژه، استفاده از تیم متخصص بین المللی است.

محمد درویش در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این که با اهمیت ترین راه حل برای صیانت از یوزپلنگ آسیایی استفاده از یک تیم متخصص کاربلد با سابقه خوب فعالیت در این حوزه می باشد، اظهار داشت: این تیم متخصص می بایست طی یک دوره دو ساله پروژه را در دست گیرند.
وی اضافه کرد: در کنار تیم متخصص خارجی می بایست دامپزشکان جوان کشور نیز بعنوان کارآموز حضور داشته باشند تا در نهایت بتواند این پروژه چند فرد متخصص داخلی را پرورش دهد تا بتوانیم با بهره بردن از آخرین متد جهان یوزپلنگ ایرانی را از خطر انقراض نجات دهیم.
کارشناس و فعال محیط زیست با اعلان اینکه در حالی حالا برای تکثیر یوز در اسارت ناموفق بودیم که ۲۱ مورد در همین کشور همسایه امارات متحده عربی بدون هیچ مشکلی تکثیر شده است، اظهار داشت: دلیل موفقیت طرح آنها سپردن کار به متخصصان بین المللی است.
درویش با اعلان اینکه اتاق مخصوص برای تولد توله یوزها تعبیه نشده و در اتاق محیط بانی آنها را گذاشتند، اشاره کرد: برای تکثیر در اسارت از وسایل استاندارد برای مراقبت از توله یوزها استفاده نشد و حتی تیم به موضوع نوع غذا نیز فکر نکرد و روش شیر دادن را هم بلد نبودند همه چیز طی آزمون و خطا تأسف بار انجام شد و متأسفانه منجر به یک چنین واقعه شرم آوری شد.
وی با اعلان اینکه مرگ دو توله یوز بسیار روحیه مردم را خراب کرد چونکه امیدوار به موفقیت پروژه بودند، اضافه کرد: گروهی که حتی نتواند جنسیت یوزپلنگ را تشخیص دهد چگونه می تواند آنها را سامان دهد.
این فعال محیط زیست با تاکید بر این که برای سازمان حفاظت محیط زیست متأسف هستیم که اینقدر سهل انگارانه نسبت به این پروژه عمل کرد، اضافه کرد: امیدواریم مسئولان شجاعت داشته باشند و عذرخواهی و جبران کنند.

منبع: