در گفت وگو با باغ من مطرح شد؛ فعالیت معدن آهن کامو محل ظهور چشمه ها را تغییر داد

مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای اصفهان اظهار داشت: طبق مطالعات انجام شده، با بهره برداری معدن آهن کامو محل ظهور چشمه ها در منطقه تغییر کرده اما کمیت آب کاهش نیافته است.

مسعود سیدی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این که بیش از ۶ ماه پیش مسئله معدن آهن کامو عنوان شد، گفت: جلسات گوناگون درباره فعالیت باردیگر این معدن در فرمانداری کاشان و نیز معاونت استانداری اصفهان برگزار و قرار شد که شرکت آب منطقه ای اصفهان با همکاری یک مشاور معتمد و دارای تخصص، مطالعات تفصیلی و پیشرفته این مساله را در چند بخش زمین شناسی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی (آب زمین شناسی)، هواشناسی و هیدروشیمی انجام دهد.
وی اضافه کرد: نتایج مطالعات نشان داد آبی در منطقه کم نشده است و به لحاظ کمیت کاهش آب نداشتیم ؛ چشمه هایی در آن منطقه وجود داشته که با معدن کاری و بهره برداری ماده معدنی محل ظهور چشمه ها تغییر کرده و به ترازهای پایین انتقال پیدا کرده است.
مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای اصفهان افزود: قبل تر در محدوده معدنی سه چشمه اصلی بصورت فصلی و با آبدهی متغیر وجود داشته اما حالا ۲ چشمه به وجود آمده که دائمی است و حجم آب بیشتری را تخلیه می کند.
کیفیت آب خارج از استاندارد نیست اما چشمه ها باید حفاظت شود
سیدی پور اشاره کرد: نمونه برداری از آب چشمه ها به لحاظ کیفی و آلودگی نیز انجام شد که نتیجه آزمایشات نشان میدهد کیفیت آب خارج از استاندارد نیست اما با این وجود، چشمه ها نیاز به ساماندهی دارد و باید مورد حفاظت قرار گیرند.
وی با تاکید بر این که ادامه بهره برداری و استخراج معدن آهن منوط به مطالعات پیشرفته و ضوابطی است که آب منطقه ای برای بهره بردار تعیین کرده است، اشاره کرد: اگر شورای عالی معادن ادامه کار این معدن را تأیید کند، بهره بردار از این پس باید تحت نظارت شرکت آب منطقه ای بصورت مدیریت شده فعالیت کند.
فعالیت به روش انفجاری، ممنوع
مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای اصفهان اظهار داشت: معدن آهن کامو برای ادامه فعالیت باید به شبکه پیزومتری مجهز شود تا بتوان با چشم باز و آگاهانه نسبت به بهره برداری، کار کند.
سیدی پور، ادامه فعالیت معدنی را مشروط به فنس کشی اطراف چشمه ها و محافظت و ساماندهی آنها، جمع آوری باطله های موجود در راه آبراهه ها و نیز رعایت سایر پارامترهای مدنظر آب منطقه ای اصفهان دانست و اظهار داشت: با اهمیت تر از همه این که بهره بردار به هیچ عنوان نمی تواند از روش انفجاری استفاده نماید و پنج متر بالاتر از چشمه های موجود تنها می تواند بهره برداری کند و پایین تر از این تراز نمی تواند فعالیت داشته باشد.
مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای اصفهان وجود ۲۰ چشمه در منطقه گرگس و محدوده معدنی کامو را رد کرد و اضافه کرد: مطالعات هیدرولوژیکی که در این محدوده انجام شده، نشان میدهد جریان هایی به طور روان آبی و سیلابی ناشی از بارندگی یا ذوب برف در این منطقه وجود داشته ضمن این که سه- چهار چشمه فصلی بوده اما حالا محل خروجی چشمه ها تغییر کرده و به ترازهای پایین تر انتقال یافته است و آب از بخش استاتیک آبخوان تخلیه می شود.
وی با اشاره به این که این محدوده جزو حوضه آبریز میمه است و حوضه میمه نیز از محدوده های مطالعاتی گاوخونی است، اشاره کرد: طبق اعلام مشاور کمیت آب در این محدوده کاهش نیافته است.
سیدی پور اضافه کرد: معدن آهن کامو به مدت ۱۰ سال تعطیل بوده است و از یک سال پیش تا حالا موادی را که ذخیره بوده فرآوری و منتقل می کند و هیچ نوع استخراجی صورت نمی گیرد.
وی اشاره کرد: باتوجه به نتایج مطالعات انجام شده، معدن آهن کامو به هیچ وجه نمی تواند فعالیت خودرا ادامه دهد مگر این که شروطی را که اعلام کردیم، لحاظ کند.
معدن آهن کویر معروف به معدن کامو در سال ۱۳۸۴ و پنج سال قبل از ارتقای منطقه حفاظت شده قمصر و برزک کاشان، مجوز فعالیت و استخراج گرفت. این معدن بعد از ۱۰ سال تعطیلی مجدد از سال قبل فعال شده که این مسئله سبب نگرانی مردم منطقه کامو، جوشقان قالی و چوگان درباره کمیت و کیفیت آب چشمه ها شده است.