معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح کرد: آخرین اقدامات دولت در حوزه پتروشیمی میانکاله

باغ من: فروردین امسال رییس جمهوری به رییس سازمان حفاظت محیط زیست فرمان داد که از راه اندازی پتروشیمی میانکاله به سبب بروز مشکلات زیست محیطی جلوگیری شود. دادستانی کل کشور هم فرمان داد تا زمان مشخص شدن نتایج بررسی ها از ادامه فعالیت این پروژه جلوگیری شود اما در ایام اخیر مجدداً در فضای مجازی اخباری درباره ازسرگیری فعالیت ها در این پروژه مطرح گردیده است.
عزیزالله فضلی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی دراین زمینه به ایسنا، اظهار داشت: متعاقب این اخبار و گزارش های واصله درباب امکان تخریب محیط زیست تالاب میانکاله به سبب راه اندازی پتروشیمی در منطقه حسین آباد شهرستان بهشهر استان مازندران، جنبه های حقوقی و قانونی موضوع، در دستور کار معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: راه اندازی صنایع شیمیایی به سبب مصوبات هیئت وزیران ممنوع بود؛ اما در دولت پیشین برمبنای مصوبه ۱۵۲۵۳۶/ت ۵۷۹۴۴ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ هیئت وزیران، این پتروشیمی از شمول مصوبه سال ۱۳۸۱ در خصوص ممنوعیت استقرار در استانهای شمالی مستثنی شد.
فضلی با اشاره به دستور رییس جمهوری در خصوص توقف راه اندازی این پروژه تصریح کرد: این معاونت موضوع را در امتداد تحقق اصل ۱۱۳ قانون اساسی در دستور کار ویژه قرار داد. باتوجه به نظرات گوناگون سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص عدم امکان ارائه مجوز برای راه اندازی پتروشیمی در آن منطقه، پیشنهاد این معاونت در خصوص حذف بند ۵ مصوبه سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران درباب جواز راه اندازی پتروشیمی در میانکاله، در امتداد تحقق اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی و مواد۱، ۶، ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در خصوص ضرورت صیانت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن و بمنظور حفظ تالاب میانکاله و پیش گیری از نابودی این میراث ملی و طبیعی، به دفتر رییس محترم جمهور و هیئت دولت ارسال شده است. بدین جهت حیات میانکاله در گرو تصمیم ملی هیئت محترم دولت خواهد بود.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، بند ۵ مصوبه مذکور دولت مجوز راه اندازی خطوط انتقال پروپیلن به طول حدود ۲۰۰ کیلومتر از از منطقه امیران مازندران به منطقه عمومی دامغان را صادر کرده بود. خبرگزاری ایسنا نیز روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در گزارشی تاکید کرده بود که عملیات ساخت این پتروشیمی بطور کامل متوقف نشده است.

منبع: