تأثیر بیابان زدایی بر پیشگیری از مهاجرت روستاییان

مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشوربا اشاره به لزوم محافظت از مزارع اظهار داشت: بی توجهی به این مورد علاوه بر هجوم ریزگرد و وقوع توفان های گرد و غبار، باعث نامناسب شدن شرایط اقلیمی به منظور زندگی می شود و مهاجرت روستاییان را به دنبال دارد.

مجتبی اخوان در گفتگو با ایسنا به مزایای بیابان زدایی مانند پیشگیری از هجوم آفات به باغات و خیزش گرد و خاک اشاره نمود و توضیح داد: رویکرد اصلی سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشورحفاظت و احیا است و دفتر امور بیابان این سازمان سال هاست پروژه هایی را مانند پروژه های نهال کاری یا مدیرین روان آب تعریف و برنامه هایی را در این خصوص اجرا می کند.

وی به یکی از پروژه های شاخص دفتر امور بیابان در تمام استانهای بیابانی کشور اشاره نمود و اظهار داشت: در زمینه باغ ها، مبادرت به راه اندازی بادشکن های زنده اطراف مزارع می نماییم. بدین ترتیب که نهال هایی را مجانی در اختیار کشاورزان مناطقی مانند جنوب کرمان، جنوب یزد، سیستان وبلوچستان و… قرار می دهیم تا اطراف مزارع خویش را با کاشت این نهال ها پوشش دهند.

این کارشناس دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اضافه کرد: اگر مزارع کشاورزان در این مناطق حفاظت نشود، با هجوم ریزگردها و طوفان گردوغبار، کشاورزی امکان پذیر نخواهد بود.

اخوان به عملکرد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای بیابان زدایی اشاره نمود و اظهار داشت: این سازمان در مناطق بیابانی و تپه های ماسه ای با اجرای پروژه های مختلف مانند نهال کاری، مالچ پاشی و… در جهت ایجاد شرایطی مناسب به منظور زندگی روستاییان و پیشگیری از مهاجرت آنان از این مناطق تلاش می کند.

این کارشناس دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در ادامه تصریح کرد: هدف ما بیابان زدایی است اما باید به سرعت بیابان زایی و افزایش بیابان ها هم دقت کنیم.

اخوان به اعتبارات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اشاره نمود و اظهار داشت: این سازمان به اعتبارات بسیار بیشتری نیاز دارد. نیروی فنی و نیروی کار این سازمان درمقابله با سرعت بیابان زایی خیلی کم است.

وی ضمن اشاره به مناطقی که در طول شب تا بامداد در خانه ها به دلیل هجوم تپه های ماسه باز نمی شوند، تصریح کرد: شرایط باید به منظور زندگی هوطنان در این مناطق مهیا شود، زمینهای کشاورزی و دامداری آنها حفظ شود و مهاجرت معکوس صورت بگیرد البته مهاجرت معکوس صرفاً بحث آموزش و درآمد نیست بلکه ابتدا نیازهای اولیه مردم منطقه مانند هوا و آب دارای اهمیت است.

مشاوررئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به موفقیت کشور در زمینه مهاجرت معکوس اشاره نمود وگفت: بر مبنای اعتبارات موجود در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موفق بوده ایم؛ اما با سرعت بسیار بالا بیابان زایی، خشک شدن تالاب ها و افزایش کانون ریزگردها احتیاج به اعتبارات بیشتری برای عملکرد بهتر داریم.

وی به تفاهم و رایزنی ها با کشورهای عراق و سوریه در دولت سیزدهم برای بیابان زدایی اشاره نمود و اظهار داشت: امیدواریم با همکاری مشترک تبعات پیش آمده را جبران نماییم.

اخوان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را جزو” مظلوم ترین” سازمان ها خواند و اظهار داشت: با حداقل امکانات در بخش بیابان، آبخیزداری و مراتع کشور، تمام توان خویش را برای حل بخشی از مشکلات مردم به کار گرفته است.

مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور باتوجه به بحران توفان گردوغبار در کشور اظهار داشت: وقتی توفان گردوغبار در پایتخت، زندگی مردم را به این شکل مختل می کند، مناطقی در کشور مانند جنوب کرمان، سیستان وبلوچستان و… را داریم که مردم نیمی از عمر خویش را در این شرایط سخت با مشکلات تنفسی می گذرانند و زندگی برایشان “فاجعه” است.

وی در این خصوص به حادثه خارج شدن قطار مشهد به یزد از ریل هم اشاره نمود و اظهار داشت: بحث توفان های گردوغبار در این حادثه به صورت مستقیم مطرح نبود؛ اما بیل مکانیکی روی ریل با هدف جمع آوری ماسه های روی ریل قطار آنجا قرار گرفته بود.

این کارشناس دفتر امور بیابان از دولتمردان و سایر تصمیم گیرندگان در کشور، هماهنگی و همکاری چند جانبه داخلی و با نگاه به کشورهای خارجی را خواهان شد و اظهار داشت: از دولتمردان و سیاستمداران خواهش می کنم فکر خاصی کنند چونکه مدیریت گرد و غبار نیازمند یک برنامه ریزی مداوم و طولانی مدت در خارج و با همکاری با کشورهای دیگر است.

اخوان در انتها تصریح کرد: تنها نمی توان به جنگ با بحران گردوغبار رفت و جلوی بیایان زایی را گرفت بلکه نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاههای مختلف مانند وزارت امورخارجه، سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو هستیم.

برچسب ها:, , ,